Stöd i studierna

Vi i personalen stöder och handleder dig i vardagen, i olika skeden av dina studier, gällande fortsatta studier och andra frågor och val under hela din gymnasietid.

Handledning

Du får stöd och handledning av våra studiehandledare, ämneslärare, mentorer och grupphandledare, speciallärare, rektor och biträdande rektor med aktuella ärenden och frågor.

Studiehandledare

Vi har två studiehandledare, Antonia och Boel, som vägleder, hjälper och stöder dig i frågor om studierna, ämnesval och framtida studieval. Studiehandledarna håller individuella samtal med dig flera gånger per läsår och ibland handleder de i grupp. Under studiehandledningen får du kunskap, färdigheter och hjälp med att hitta det du brinner för och att göra dina egna val under gymnasietiden och inför framtiden.

Kontakt-

Speciallärare

Vår speciallärare Patrick handleder och hjälper dig med bl.a. studieteknik, studiestrategier och tidsanvändning. Han kartlägger, stöder och hjälper dig som har läs- och skrivsvårigheter eller andra studiesvårigheter och samarbetar med ämneslärarna. Han gör också ansökan om specialarrangemang till studentexamen tillsammans med dig.