Nätverk och samarbeten

Vi har ett stort samarbetsnätverk med aktörer både inom och utanför landets gränser, och samarbetar bl.a. med följande:

Kauniaisten lukio 

Vi har ett aktivt samarbete med Kauniaisten lukio. Stadens båda gymnasier följer ett liknande positionssystem med vissa gemensam positioner, vilket gör det möjligt för våra studerande att avlägga studieavsnitt och kurser vid den andra skolan. 

GNet 

Samarbetet inom gymnasieringen GNet fortsätter under läsåret 2022–23. GNet erbjuder skolornas studerande möjlighet att avlägga drygt tjugo kurser på distans. 

Kohur 

Vi deltar i samarbetsprojektet Kohur som fokuserar på kompetensutveckling för personalen inom småbarnspedagogiken och skolorna i Vanda, Helsingfors, Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. 

Den välmående skolan

Vi är med i nätverket Den välmående skolan som koordineras av SFV. 

SHE

Vi blev under läsåret 2014–15 den andra finlandssvenska skolan att gå med i det europeiska nätverket SHE (Schools for Health in Europe). 

Samarbete med högskolorna

Det från tidigare etablerade samarbetet med högskolorna, speciellt Aalto universitetet, Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan och Yrkeshögskolan Arcada, vidareutvecklas under läsåret 2022-23. Under läsåret ser vi utökade möjligheter för våra studerande att avlägga universitetskurser och ett ökat samarbete mellan universiteten och gymnasiernas ämneslärare. 

Grankulla IFK 

Vi fortsätter det mångåriga samarbetet med Grankulla IFK (handboll). Samarbetet med idrottsföreningarna betyder att vi bereder möjlighet för studerande att träna på skoltid. Studerande kan också räkna träningskurserna som prestationer vid gymnasiet.  

Övriga samarbetspartners och nätverk, bland andra:  

• Stiftelsen Grankulla samskola 

• Hem och skola

• Organisationer inom tredje sektorn (t.ex. Folkhälsan och Barnavårdsföreningen) 

• Gymnasiernas utvecklingsnätverk LUKE 

• Alla gymnasier i huvudstadsregionen

Mer om Gymnasiet Grankulla samskola

Vår värdegrund, verksamhetsidé och vision

Vår värdegrund, verksamhetsidé och vision

Vår värdegrund speglas konkret i skolvardagen. Vi vill hitta glädjen i att lära sig tillsammans, och fokuserar på engagemang, nyfikenhet och kontinuerligt lärande hos personal och studerande.
Skolmiljön

Skolmiljön

Vi har en digital, kreativ, flexibel, inspirerande och trygg studiemiljö där vi skapar ett målmedvetet, konstruktivt och handledande klimat.
Engagemang och aktiviteter

Engagemang och aktiviteter

Vi uppmanar våra studerande att aktivt påverka. Studentkårens styrelse styrelse är språkrör och planerar evenemang som förgyller vardagen, tutorerna hjälper nybörjare under höstterminen.
Samarbetsprojekt och studieresor

Samarbetsprojekt och studieresor

Våra första årets studerande åker på lägerskola tillsammans med sina mentorer, tutorer, studiehandledare, speciallärare och studerandevårdspersonalen. Övriga studieresor görs bland annat Lappland och Cern i Schweiz.
Historia

Historia

Skolan grundades år 1907 och fungerar ny som Grankullas kommunala gymnasium.
GGs deltar i Modern European Parliament (MEP)

GGs deltar i Modern European Parliament (MEP)

GGs är en av fem skolor i Finland som deltar i Modern European Parliament, ett simulerat ungdomsparlament för 15–19-åringar.