Vår skolmiljö

Lärmiljöer

För att stimulera motivation och inlärning är vår moderna studiemiljö digital, kreativ, flexibel, inspirerande och trygg. Vi skapar ett målmedvetet, konstruktivt, handledande och dialogiskt studieklimat och vi använder utforskande och kollaborativa metoder för att utveckla samarbetsfärdigheter samt kritiskt och analytiskt tänkande.