Om studentexamen

Information om studentexamen får du under både andra och tredje året. På Studentexamensnämndens hemsida hittar du aktuell och detaljerad information om tidtabeller, prov, bedömning etc. så bekanta dig gärna med den.

Studentskrivningarna är ett kunskaps- och mogenhetsprov som ordnas vid gymnasierna i Finland. Skrivningarna ordnas två gånger per år, på våren och på hösten.

Studentexamen kan avläggas vid en, två eller tre på varandra följande skrivomgångarna. Genomförandet av examen anses vara inledd då du första gången anmäler dig till examen.
I din examen ingår fem obligatoriska ämnen. Modersmålet (svenska) är obligatoriskt prov för alla. Förutom det väljer du själv bland proven i det andra inhemska språket, främmande språk, matematik och realämnen. Ett av ämnena bör vara på lång nivå. Förutom de obligatoriska ämnena kan du avlägga extra prov. Utöver de obligatoriska proven kan du avlägga ett eller flera extra prov.

En examen får bara innehålla ett prov i samma läroämne.

I matematik, det andra inhemska språket och i de främmande språken ordnas prov på två nivåer; en mera krävande och en lägre. Du får avlägga vilken nivå du vill oberoende av
vilken nivå i ämnet du valt att läsa i gymnasiet. I examen måste
ett obligatoriskt prov vara avlagt på högre nivå.

Tidtabell för studentskrivningar våren 2024

tis 12.3 Modersmål läskompetens
tors 14.3 Korta språk
fre 15.3 Modersmål skrivkompetens
mån 18.3 Främmande språk A-nivå
ons 20.3 Matematik, lång och kort lärokurs
fre 22.3 Religion, livsåskådning, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
mån 25.3 Finska, lång- och medellång nivå
ons 27.3 Psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

 • Studentexamen kan avläggas vid en, två eller tre på varandra följande skrivningsomgångar. Genomförandet av examen anses vara inledd när du första gången
  anmäler dig till examen.
 • Efter avlagd examen kan du komplettera din examen med nya prov samt
  förhöjningar av redan avlagda prov i examen.
 • För samtliga ämnen finns ämnesspecifika föreskrifter, korta sammanfattningar finns i Classroom. Utförligare information får du av dina ämneslärare, rektor eller studiehandledare och även på Studentexamensnämndens
  hemsida.
 • Skilda föreskrifter och anvisningar för examinander med hörselskada,
  läs- och skrivsvårigheter eller främmande språk som modersmål finns också.
  Ämneslärarna, rektor och studiehandledarna ger dig närmare information om det.