GGs deltar i Modern European Parliament (MEP)

Vi är en av fem finländska skolor som deltar i Modern European Parliament som är ett simulerat ungdomsparlament för studerande i åldern 15–19 år. Ungdomar från EU-länderna träffas under ca en vecka för att diskutera aktuella ekonomiska, sociala och politiska frågor. Varje delegat representerar sitt hemland i en kommitté. Målet är att få till stånd en gemensam resolution som alla kan presentera och försvara i plenum. Resolutionerna innehåller lösningar på aktuella problem och konflikter inom EU.

MEP är också ett socialt evenemang med ett intressant kultur- och fritidsprogram. Under MEP-veckan bor ungdomarna vanligtvis i en värdfamilj och blir också bekanta med många nya människor från olika länder. Till varje MEP-session sänder Finland en delegation bestående av 5–10 studerande. Möten hålls i någon europeisk storstad.

Våra studerande har varje år möjlighet att delta i MEP – Model European Parliament. Kristian representerade oss vid sessionen i Berlin 2022. Här skriver han om sina upplevelser.

Här kan du läsa berättelser från några tidigare MEP-sessioner:

Berlin 2022

Paris och Strasbourg 2019

Riga 2016

Berlin 2015

Oslo 2015

Helsingfors 2015 – GGs medarrangör

Mer om Gymnasiet Grankulla samskola

Vår värdegrund, verksamhetsidé och vision

Vår värdegrund, verksamhetsidé och vision

Vår värdegrund speglas konkret i skolvardagen. Vi vill hitta glädjen i att lära sig tillsammans, och fokuserar på engagemang, nyfikenhet och kontinuerligt lärande hos personal och studerande.
Skolmiljön

Skolmiljön

Vi har en digital, kreativ, flexibel, inspirerande och trygg studiemiljö där vi skapar ett målmedvetet, konstruktivt och handledande klimat.
Engagemang och aktiviteter

Engagemang och aktiviteter

Vi uppmanar våra studerande att aktivt påverka. Studentkårens styrelse styrelse är språkrör och planerar evenemang som förgyller vardagen, tutorerna hjälper nybörjare under höstterminen.
Samarbetsprojekt och studieresor

Samarbetsprojekt och studieresor

Våra första årets studerande åker på lägerskola tillsammans med sina mentorer, tutorer, studiehandledare, speciallärare och studerandevårdspersonalen. Övriga studieresor görs bland annat Lappland och Cern i Schweiz.
Nätverk och samarbeten

Nätverk och samarbeten

Vi har ett stort samarbetsnätverk med aktörer både inom och utanför landets gränser, så som högskolor, stiftelser och andra gymnasier.
Historia

Historia

Skolan grundades år 1907 och fungerar ny som Grankullas kommunala gymnasium.