Bild från Lapplandskursen 017, toppen av Äkäskero

Samarbetsprojekt och studieresor

Lägerskola för nybörjare 

Våra första årets studerande åker på lägerskola tillsammans med sina mentorer, tutorer, studiehandledare, speciallärare och studerandevårdspersonalen. Programmet består bl.a. av “lära känna varandra”aktiviteter ocholika samarbetsövningar.

Lappland

En grupp studerande åker till Äkäslompolo för att lära sig mera om friluftsliv i praktiken. Deltagarna får bl.a. pröva på vandring, cykling och paddling i fjällen.

Forskarskolan

Vi är med i samarbete för unga forskare från fyra skolor i Finland, Sverige, Estland och Lettland. Studerandena gör forskningsprojekt och fördjupar sig i akademiska arbetsmetoder. 

Studieresa till Cern 

Kursen 2000-talets fysik behandlar antimateria, standardmodellen och de senaste rönen inom kvantfysik. Den innehåller en studieresa till Schweiz där studerandena bekantar sig med aktuell forskning i det sameuropeiska partikellaboratoriet CERN. 

Studieresa till Amsterdam  

Bildkonstkursen Bilder och kulturer att göra en studieresa till Amsterdam för att bekanta sig med konst, arkitektur, kultur och historia.

Studieresa till Polen

Under vissa år gör kursen TS4 en studieresa till Krakow och Auschwitz, för att på ort och ställe lära sig mera om folkmord, rasism, nationalism och brott mot mänskliga rättigheter.

MEP

Vi är en av fem finländska skolor som deltar i Modern European Parliament som är ett simulerat ungdomsparlament för studerande i åldern 15–19 år. Ungdomar från EU-länderna träffas under ca en vecka för att diskutera aktuella ekonomiska, sociala och politiska frågor. Till varje MEP-session sänder Finland en delegation bestående av 5–10 studerande. Möten hålls i någon europeisk storstad.

Studiebesök samt besök till olika högskolor, universitet, organisationer, muséer, teatrar etc. inom landet genomförs i olika kurser/studieavsnitt under läsåret.

Berättelser från några tidigare MEP-samarbeten hittar du här.

Mer om Gymnasiet Grankulla samskola

Vår värdegrund, verksamhetsidé och vision

Vår värdegrund, verksamhetsidé och vision

Vår värdegrund speglas konkret i skolvardagen. Vi vill hitta glädjen i att lära sig tillsammans, och fokuserar på engagemang, nyfikenhet och kontinuerligt lärande hos personal och studerande.
Skolmiljön

Skolmiljön

Vi har en digital, kreativ, flexibel, inspirerande och trygg studiemiljö där vi skapar ett målmedvetet, konstruktivt och handledande klimat.
Engagemang och aktiviteter

Engagemang och aktiviteter

Vi uppmanar våra studerande att aktivt påverka. Studentkårens styrelse styrelse är språkrör och planerar evenemang som förgyller vardagen, tutorerna hjälper nybörjare under höstterminen.
Nätverk och samarbeten

Nätverk och samarbeten

Vi har ett stort samarbetsnätverk med aktörer både inom och utanför landets gränser, så som högskolor, stiftelser och andra gymnasier.
Historia

Historia

Skolan grundades år 1907 och fungerar ny som Grankullas kommunala gymnasium.
GGs deltar i Modern European Parliament (MEP)

GGs deltar i Modern European Parliament (MEP)

GGs är en av fem skolor i Finland som deltar i Modern European Parliament, ett simulerat ungdomsparlament för 15–19-åringar.