Sök till oss

Så ser skedena och datumen ut i antagningen år 2024:

 

Sök till oss, 2024. 1. Bekanta dig med GGS 2. Infokväll den 18 januari 2024 3. Sök till oss mellan 20.2 och 19.3 4. Gör dina ämnesval (preliminärt) 5. Antagningsresultat i juni 6. Skolstart i augusti

Bekanta dig med GGs

GGS-facebookGGS-facebookGGS-facebookGGS-facebook

Ladda ner vår broschyr

18.1.2024
18.1.2024

2. Infokväll

Missade du vår infokväll den 18 januari?
Du hittar delar av programmet här.

Mitten av februari
Mitten av februari

Besöka GGs under en del av en vanlig skoldag. Under besöket får du delta i undervisningen och höra mer om skolvardagen. Fråga din elevhandledare om mer information.

20.2–19.3.2024
20.2–19.3.2024

3. Sök till oss

Sök till oss 20.2 -19.3. Ansökan görs på Studieinfo.

4. Ämnesval

Efter att du har sökt till oss vill vi att du lämnar in preliminära ämnesval.

Dina val du gör nu är inte bindande utan kan ändras senare.

Inför ditt första år vill vi att du funderar på:

  • Vilken finska du läser
  • Om du vill fortsätta eller börja med ett nytt främmande språk
  • Lång eller kort matematik
  • Övriga valfria studier för år 1

Informationen uppdateras i februari med detaljer kring de preliminär förhandsvalen

Juni 2024
Juni 2024

5. Antagnings-resultat

Antagningsresultaten publiceras 13.6.2024.

Mer information om mottagandet av studieplats hittar du här under april månad.

Augusti 2024
Augusti 2024

6. Skolstart

Skolan börjar torsdagen den 8 augusti.

Läs mer om vår skola

Vårt studieutbud

Vi har ett brett studieutbud och förutom dessa (nedan) har vi flera ämnesövergripande studieavsnitt, tema-och projektkurser samt ett nytt spännande studieavsnitt för alla våra nya studerande.