Sök till oss

1. Bekanta dig med GGs

Det lönar sig att bekanta sig ordentligt med de utbildningsalternativ som intresserar dig. 

Ladda ner vår broschyr som beskriver vad som är viktigt för oss.

Läs om oss på www.studieinfo.fi och vår hemsida www.ggs.fi 

Följ även med vår vardag och fest på vårt IG-konto @ggsofficiell.

Vi finns också på Facebook-sidan Gymnasiet Grankulla samskola.

2. Infokväll den 18 januari

Välkommen på vår infokväll den 18 januari kl. 18 i Nya Paviljongen (Västra skolstigen 1).

Under cirka en timme berättar studerande och personal om vår skola. Du behöver inte anmäla dig på förhand – varmt välkommen!

3. Sök till oss mellan 21.2 och 21.3

Du söker till oss via den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen som pågår 21.2–21.3. Ansökan görs via Studieinfo

Du får handledning i hur du gör ansökan via din egen skola.

4. Gör dina ämnesval (preliminärt)

Efter att du har sökt till oss vill vi att du lämnar in preliminära ämnesval.

De preliminära förhandsvalen hjälper oss att planera studiebrickan så att du kan få ett så smidigt schema som möjligt! 

Dina val du gör nu är inte bindande utan kan ändras senare. 

Inför ditt första år vill vi att du funderar på:

  • Vilken finska du läser (modersmålsinriktad/A-finska)
  • Om du vill fortsätta eller börja med ett nytt främmande språk
  • Lång eller kort matematik
  • Övriga valfria studier för år 1

Informationen uppdateras i februari med detaljer kring de preliminär förhandsvalen.

5. Antagningsresultat i juni

Antagningsresultaten publiceras 15.6.2023.

Mer information om mottagandet av studieplats hittar du här under februari månad.

6. Skolstart i augusti

Vi börjar läsåret 23–24 torsdagen den 10 augusti kl. 10 med samling i Nya Paviljongen.

Välkommen till GGs!