Studier

Här hittar du som studerande i vår skola information om dina studier, t.ex. läroplanen och våra rutiner, vilket stöd och vilken hjälp du kan få samt hur du kan vara delaktig i vår verksamhet.

Informationen om vår skolvardag finns också i Kalendern och läsårsguiden som du har fått.

 

Ladda ner läsårsguiden 2023-2024 här