Historia

”Men fru Lybeck, ni får väl grunda en skola då!”

Historiska bilder och en mjukisekorre utspridda på ett bord.

Gymnasiet Grankulla samskola bygger vidare på arvet av det privata läroverket Grankulla samskola. Skolan har anor som sträcker sig till 1900-talets början och fungerar numera som Grankulla stads kommunala gymnasium.

En anekdot berättar hur allting började i det nygrundade villasamhället år 1907. Fru Louise Lybeck hade nyligen flyttat till Vallmogård och kunde konstatera att samhället saknade en egen skola. Då hon påtalade bristen för Aktiebolaget Grankullas verkställande direktör Janne Thurman lär han ha svarat ”Men fru Lybeck, ni får väl grunda en skola då!”. Tillsammans med några andra driftiga damer satte fru Lybeck igång en provisorisk skolverksamhet redan samma höst. Några månader senare grundades Grankulla skolförening som den privata skolans ägare och anordnare.

Det första läsåret undervisade lärarinnan Ester Poppius elva elever i hyrda utrymmen nära tågstationen, men då elevantalet ökade snabbt lät skolföreningen bygga ett eget hus vid Stationsvägen år 1909. Samtidigt inledde Magnus Hagelstam sin 38 år långa tid som föreståndare. På hans initiativ grundades snart några internat och skolan började locka till sig barn och ungdomar från trakter där skolgång upp till studentexamen inte var en självklarhet.

Det första skolhuset är idag en del av stadens ungdomsgård. Skolan finns ändå kvar på samma tomt, men lite högre upp på berget där den med tiden fått större utrymmen. Under 1970-1980-talen byggdes skolan till flera gånger och skolgården fick sitt nuvarande utseende.

Några milstolpar i GGs historia – en tidlinje

1907

Grankulla samskola grundas.

1909

Första egna skolhuset.

Magnus Hagelstam ny rektor.

1910

Första elevhemmet öppnas.

1916

Första studenterna dimitteras.

1919

Högsta klasserna flyttar in i Villa Odenwall.

1933

Skolföreningen ombildas till Stiftelsen Grankulla samskola.

1947

Olav Panelius ny rektor.

1951

Tor Widenius ny rektor.

Lärarfoto 1952

Lärarkåren 1952

1968

Elevhemsverksamheten upphör.

Lärarfoto år 1968

Lärarkåren 1968

1972

Första skolhuset blir ungdomsgård.

Lärarfoto 1973

Lärarkåren 1973

1974

Holger Ahlskog ny rektor.

1977

Grundskole- och gymnasiereformen genomförs. Stiftelsen Grankulla samskola överlåter det privata läroverket till Grankulla stad. Grankulla samskola ombildas till de kommunala skolorna Hagelstamska högstadiet och Gymnasiet Grankulla samskola. Stiftelsen Grankulla samskola fortsätter med uppdrag att stöda och befrämja skolornas verksamhet.

Krister Krokfors ny rektor.

Lärarfoto år 1980

Lärarkåren 1980

Lärarfoto 1997

Lärarkåren 1997

2001

Lars Kajander ny rektor.

2002

Nya Paviljongen invigs.

2007

Matsalen renoveras och förstoras.

Lärarfoto 2009

Lärarkåren 2008

2009

Niklas Wahlström ny rektor.

Lärarfoto 2015

Lärarkåren 2015

2017

Gymnastiksalen renoveras.

2020

Harriet Lassus-Utriainen ny rektor.

H-korridoren renoveras.

Lärarfoto 2020

Lärarkåren 2020

2010

Övre och nedre korridoren renoveras.

Studerandeberättelser från MEP-projektet

Vi har samlat berättelser från samarbetsprojekt inom MEP från tidigare år på en skild sida, läs mera här.

Mer om Gymnasiet Grankulla samskola

Vår värdegrund, verksamhetsidé och vision

Vår värdegrund, verksamhetsidé och vision

Vår värdegrund speglas konkret i skolvardagen. Vi vill hitta glädjen i att lära sig tillsammans, och fokuserar på engagemang, nyfikenhet och kontinuerligt lärande hos personal och studerande.
Skolmiljön

Skolmiljön

Vi har en digital, kreativ, flexibel, inspirerande och trygg studiemiljö där vi skapar ett målmedvetet, konstruktivt och handledande klimat.
Engagemang och aktiviteter

Engagemang och aktiviteter

Vi uppmanar våra studerande att aktivt påverka. Studentkårens styrelse styrelse är språkrör och planerar evenemang som förgyller vardagen, tutorerna hjälper nybörjare under höstterminen.
Samarbetsprojekt och studieresor

Samarbetsprojekt och studieresor

Våra första årets studerande åker på lägerskola tillsammans med sina mentorer, tutorer, studiehandledare, speciallärare och studerandevårdspersonalen. Övriga studieresor görs bland annat Lappland och Cern i Schweiz.
Nätverk och samarbeten

Nätverk och samarbeten

Vi har ett stort samarbetsnätverk med aktörer både inom och utanför landets gränser, så som högskolor, stiftelser och andra gymnasier.
GGs deltar i Modern European Parliament (MEP)

GGs deltar i Modern European Parliament (MEP)

GGs är en av fem skolor i Finland som deltar i Modern European Parliament, ett simulerat ungdomsparlament för 15–19-åringar.