Historia

”Men fru Lybeck, ni får väl grunda en skola då!”

Historiska bilder och en mjukisekorre utspridda på ett bord.

Gymnasiet Grankulla samskola bygger vidare på arvet av det privata läroverket Grankulla samskola. Skolan har anor som sträcker sig till 1900-talets början och fungerar numera som Grankulla stads kommunala gymnasium.

En anekdot berättar hur allting började i det nygrundade villasamhället år 1907. Fru Louise Lybeck hade nyligen flyttat till Vallmogård och kunde konstatera att samhället saknade en egen skola. Då hon påtalade bristen för Aktiebolaget Grankullas verkställande direktör Janne Thurman lär han ha svarat ”Men fru Lybeck, ni får väl grunda en skola då!”. Tillsammans med några andra driftiga damer satte fru Lybeck igång en provisorisk skolverksamhet redan samma höst. Några månader senare grundades Grankulla skolförening som den privata skolans ägare och anordnare.

Det första läsåret undervisade lärarinnan Ester Poppius elva elever i hyrda utrymmen nära tågstationen, men då elevantalet ökade snabbt lät skolföreningen bygga ett eget hus vid Stationsvägen år 1909. Samtidigt inledde Magnus Hagelstam sin 38 år långa tid som föreståndare. På hans initiativ grundades snart några internat och skolan började locka till sig barn och ungdomar från trakter där skolgång upp till studentexamen inte var en självklarhet.

Det första skolhuset är idag en del av stadens ungdomsgård. Skolan finns ändå kvar på samma tomt, men lite högre upp på berget där den med tiden fått större utrymmen. Under 1970-1980-talen byggdes skolan till flera gånger och skolgården fick sitt nuvarande utseende.

Några milstolpar

År 
1907Grankulla samskola grundas.
1909Första egna skolhuset.

Magnus Hagelstam ny rektor.
1910Första elevhemmet öppnas.
1916Första studenterna dimitteras.
1919Högsta klasserna flyttar in i Villa Odenwall.
1933Skolföreningen ombildas till Stiftelsen Grankulla samskola.
1947Olav Panelius ny rektor.
1951Tor Widenius ny rektor.
1968Elevhemsverksamheten upphör.
1972Första skolhuset blir ungdomsgård.
1974Holger Ahlskog ny rektor.
1977Grundskole- och gymnasiereformen genomförs. Stiftelsen Grankulla samskola överlåter det privata läroverket till Grankulla stad. Grankulla samskola ombildas till de kommunala skolorna Hagelstamska högstadiet och Gymnasiet Grankulla samskola. Stiftelsen Grankulla samskola fortsätter med uppdrag att stöda och befrämja skolornas verksamhet.

Krister Krokfors ny rektor.
2001Lars Kajander ny rektor.
2002Nya Paviljongen invigs.
2007Matsalen renoveras och förstoras. 
2009Niklas Wahlström ny rektor.
2010Övre och nedre korridoren renoveras.
2017Gymnastiksalen renoveras. 
2020Harriet Lassus-Utriainen ny rektor. 
H-korridoren renoveras.

Samarbetsprojekt de senaste åren

Vi har samlat berättelser från samarbetsprojekt inom MEP från tidigare år på en skild sida här.

Lärare under åtta decennier

1952
1968
1973
1980
1997
2008
2015
2020