Vår värdegrund, verksamhetsidé och vision

Vår värdegrund genomsyrar våra mål och vår dagliga verksamhet och konkretiseras i vårt bemötande av varandra. Studiemiljön är trygg och vi har en öppen gemenskap med plats för en mångfald av tankar, frågor, känslor och åsikter. 

Tillsammans vill vi hitta glädjen i att lära sig. Vår verksamhet bygger på engagemang, nyfikenhet och kontinuerligt lärande hos personal och studerande. Vi värderar uthålligt arbete och mångsidig kunskap. Skolan är en plats där alla känner att de kan både lyckas och misslyckas, samt växer och utvecklas. Vi vill skapa en gemenskap där alla är delaktiga, respekteras för dem de är, är trygga och kan vara sig själva. Skolan är en social och kulturell mötesplats där vi tar hänsyn till varandra. Vi är måna om att skapa en skola där arbetet för jämställdhet och jämlikhet samt likabehandling genomsyrar hela vår skolkultur.  Vi fostrar till ansvar för oss själva, varandra och omvärlden och agerar för en ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar framtid. Vi känner tacksamhet och uppskattning för det vi har och det vi får. 

I Gymnasiet Grankulla samskola arbetar vi sedan flera år utgående från en syn på lärande som omfattar kunskaper, färdigheter och kompetenser. Vi strävar efter att skapa en atmosfär där de studerande ges utrymme att lära känna sina styrkor, där det är tryggt att utveckla sina färdigheter och det är accepterat att misslyckas på vägen. Vi stöder engagemang, nyfikenhet och lust till kontinuerligt lärande hos både personal och studerande.  En aktiv dialog om attityder och värderingar ställer höga krav på språklig kompetens och språklig medvetenhet. Ett nyanserat språk stöder en respektfull dialog. Vårt globala arbete med resor, utbytesstuderande och samarbeten med organisationer skapar förståelse och respekt för andras och egna kulturer och traditioner.

För att främja studiemotivationen och inlärningen är studiemiljön i GGs digital, kreativ, flexibel, inspirerande och trygg. Lärandet är också en ständigt pågående verksamhet som inte begränsas till skolan och därför är vår uppgift att möjliggöra inlärning både i och utanför skolan.

Målet med vår verksamhet är att stöda djuplärande. Undervisningen och handledningen i lärandet lyfter fram framtidskompetenser och att lära sig att lära.

I GGs utgår vi från sex centrala kompetenser som stöd för lärande:

Kognition, Kommunikation, Kollaboration, Kritiskt tänkande, Kreativitet, Karaktär

De centrala kompetenser som genomsyrar GLP21 synliggörs i vår undervisning. GGs har grupperat in kärnkompetenserna i sex egna K:n – kollaboration, kreativitet, kritiskt tänkande, kommunikation, karaktär och kognition. Under läsåret jobbar vi vidare med djuplärande bl.a. via kompetenser utgående de mångsidiga kompetenserna i läroplanen. 

Vår vision

GGs visionsbild. Det ligger en stundetmössa högst på en kulle, dit det leder en väg. I landskapet omkring finns olika stigar och människor som tar sig längs dem.

Vi är en skola för alla med trygg lärmiljö och mångsidig verksamhet.

Mer om Gymnasiet Grankulla samskola

Skolmiljön

Skolmiljön

Vi har en digital, kreativ, flexibel, inspirerande och trygg studiemiljö där vi skapar ett målmedvetet, konstruktivt och handledande klimat.
Engagemang och aktiviteter

Engagemang och aktiviteter

Vi uppmanar våra studerande att aktivt påverka. Studentkårens styrelse styrelse är språkrör och planerar evenemang som förgyller vardagen, tutorerna hjälper nybörjare under höstterminen.
Samarbetsprojekt och studieresor

Samarbetsprojekt och studieresor

Våra första årets studerande åker på lägerskola tillsammans med sina mentorer, tutorer, studiehandledare, speciallärare och studerandevårdspersonalen. Övriga studieresor görs bland annat Lappland och Cern i Schweiz.
Nätverk och samarbeten

Nätverk och samarbeten

Vi har ett stort samarbetsnätverk med aktörer både inom och utanför landets gränser, så som högskolor, stiftelser och andra gymnasier.
Historia

Historia

Skolan grundades år 1907 och fungerar ny som Grankullas kommunala gymnasium.
GGs deltar i Modern European Parliament (MEP)

GGs deltar i Modern European Parliament (MEP)

GGs är en av fem skolor i Finland som deltar i Modern European Parliament, ett simulerat ungdomsparlament för 15–19-åringar.