Kontakt med hemmen

Kontakten med hemmen är viktig för oss. Vi håller regelbunden kontakt med hemmen, och ni, vårdnadshavare får givetvis också ta kontakt ifall ni undrar över något som har med skolans verksamhet eller era ungdomars vardag att göra. Er ungdoms mentor/grupphandledare har den närmaste kontakten med hemmen  (fram tills att ungdomen fyllt 18, därefter om hen får lov av ungdomen).

Vi skickar ett brev med allmän information per e-post i början av varje läsår och under året  skickar vi andra korta  Wilma-meddelanden. På samma sätt skickar vi inbjudningar till vårdandahavarmöten. 

Om hemmets kontaktuppgifter ändras under läsåret ber vi er meddela om det till vår skolsekreterare.

Wilma-koder

Wilma är ett bra sätt för hemmen att bl.a.  följa med sin ungdoms studieframgång och frånvaro. Vårdnadshavare till omyndiga studerande får Wilma-koder under det första vårdnadshavarmötet i september.Koderna är i kraft t.o.m. den dag ungdomen fyller 18 år. Därefter kan vårdnadshavare få tillgång till uppgifterna i Wilma endast med den studerandes skriftliga medgivande.

Vårdnadshavarmöten och tematräffar

Vi håller årligen ett vårdnadshavarmöte för varje årskurs, då vi går igenom aktuell information, årskursens händelser och evenemang samt studentexamen och ansökan till tredje stadiet. Under läsåret ordnar vi också tre-fyra tematräffar för alla vårdnadshavare, då vi har en föreläsare/sakkunnig i något aktuellt ämne och därefter tid för diskussion.

Vår vardag och verksamhet kan hemmen gärna följa med via Facebook och Instagram.

Hem och skola-föreningen i GGs

I vår skola fungerar en Hem och skola-förening. Föreningen ordnar bl.a. evenemang och föreläsningsserier för ungdomarna vid de två skolorna, Hagelstamska skolan och GGs, och för deras vårdnadshavare. Mera info om Hem och skolas verksamhet fås via Wilma-meddelanden under läsåret.