Engagemang och aktiviteter

Studerandekåren och SKS

Alla studerande i skolan är med i Studerandekåren vid GGs, och den väljer en styrelse som jobbar tillsammans med sina handledande lärare. SKS möts regelbundet, diskuterar och tar ställning till aktuella frågor och planerar olika evenemang som förgyller vår vardag samt deltar i vissa lärarmöten. SKS fungerar som hela studerandekårens språkrör, så det går bra att vända sig till någon av styrelsemedlemmarna ifall du har önskemål om något.

SKS styrelse.

Tutorer

Tutorerna välkomnar våra nya studerande och de finns som stöd och hjälp för nybörjarna under hela höstterminen. De är bl.a. med under några mentorsträffar och under lägerskolan. Du kan vända dig till dem i frågor om skolans rutiner, studier eller för att ta initiativ till evenemang som stödjer vår inkluderande gemenskap

Aktiviteter

Vi uppmanar våra studerande att aktivt delta i hur skolan utformas och utvecklas. Det kan ske genom aktivitet inom studerandekårens styrelse, inom jämlikhetsgruppen och inom andra grupper som med sin verksamhet sätter färg på vardagen. Du är också varmt välkommen att ta initiativ till egna grupper och kommittéer kopplade till skolans verksamhet.

Vi har en grupp studerande och lärare som jobbar för jämlikhet och likabehandling av alla individer i skolan oberoende av t.ex. kön eller sexuell identitet. Gruppen erbjuder deltagarna en möjlighet att ventilera frågor om likvärdighet och en möjlighet att engagera sig i ett arbete för ett öppnare och mera jämlikt samhälle.

Läs mera om våra samarbetsprojekt och studieresor här

Mer om Gymnasiet Grankulla samskola

Vår värdegrund, verksamhetsidé och vision

Vår värdegrund, verksamhetsidé och vision

Vår värdegrund speglas konkret i skolvardagen. Vi vill hitta glädjen i att lära sig tillsammans, och fokuserar på engagemang, nyfikenhet och kontinuerligt lärande hos personal och studerande.
Skolmiljön

Skolmiljön

Vi har en digital, kreativ, flexibel, inspirerande och trygg studiemiljö där vi skapar ett målmedvetet, konstruktivt och handledande klimat.
Samarbetsprojekt och studieresor

Samarbetsprojekt och studieresor

Våra första årets studerande åker på lägerskola tillsammans med sina mentorer, tutorer, studiehandledare, speciallärare och studerandevårdspersonalen. Övriga studieresor görs bland annat Lappland och Cern i Schweiz.
Nätverk och samarbeten

Nätverk och samarbeten

Vi har ett stort samarbetsnätverk med aktörer både inom och utanför landets gränser, så som högskolor, stiftelser och andra gymnasier.
Historia

Historia

Skolan grundades år 1907 och fungerar ny som Grankullas kommunala gymnasium.
GGs deltar i Modern European Parliament (MEP)

GGs deltar i Modern European Parliament (MEP)

GGs är en av fem skolor i Finland som deltar i Modern European Parliament, ett simulerat ungdomsparlament för 15–19-åringar.