Gymnasiet Grankulla samskolas personal i gruppfoto år 2022

Gymnasiet Grankulla samskola

Västra skolstigen 1-3, 02700 Grankulla

E-post

fornamn.efternamn(@)kauniainen.fi

Administration

LEDARTEAM

Harriet Lassus-Utriainen

Rektor

Harriet (Haje) Lassus-Utriainen

harriet.lassus-utriainen at kauniainen.fi
tel.050-377 0317

Antonia Lindqvist

Biträdande rektor

Antonia Lindqvist

antonia.lindqvist at kauniainen.fi
tel. 050-505 8315

Koordinator

Robert Lindholm

robert.lindholm at kauniainen.fi
tel. 040-660 3041

Skolsekreterare

Jeannette Herold

jeannette.herold at kauniainen.fi
tel. 050-336 4479

Vaktmästare

Anders Valtersson

anders.valtersson at kauniainen.fi
050-350 5311

Handledningsteamet

Handeldningsteamet i skolkorridoren: Patrick, Antonia och Boel
Antonia Lindqvist

Studiehandledare

Antonia Lindqvist

antonia.lindqvist at kauniainen.fi
050-505 8315

Studiehandledarna vägleder i studieplanering, i ämnesval, i planeringen av utförandet av studentexamen, inför fortsatta studier och framtidsplaner.

Boel BLomqvist, studiehandledare i GGs

Studiehandledare

Boel Blomqvist

boel.blomqvist at kauniainen.fi
tel. 040-512 1682

Mentor 22E.
Studiehandledarna vägleder i studieplanering, i ämnesval, i planeringen av utförandet av studentexamen, inför fortsatta studier och framtidsplaner.

Speciallärare

Patrick Stengård

patrick.stengard at kauniainen.fi
tel. 050-577 2969

 

Läs- och skrivsvårigheter, Kartläggning av behov av stöd i studierna, Ansökan om specialarrangemang inför studenten, Studieteknik, lässchema.

Studerandevård

Skolkurator

Monica Martin-Työlahti

monica.martin-tyolahti at luvn.fi
tel. 050-469 4331

Motivationsproblem, mycket olovlig frånvaro, stress, sociala problem.

Skolhälsovårdare

Mariann Olin

mariann.olin at luvn.fi
tel. 050- 572 2489

Skolpsykolog

Fredrik Killi

fredrik.killi at luvn.fi
tel. 040-515 4936

Depressioner, ångest, neuropsykiatriska svårigheter, stresshantering, identitet och sexualitet.

Skolpsykolog

Veronika
Wendt

tjänstledig

Depressioner, ångest, neuropsykiatriska svårigheter, stresshantering, identitet och sexualitet.

Skolcoach

Skolcoach

Anna Nordström

tel. 040-900 6060

[email protected]

Lärare

E-post

fornamn.efternamn(@)kauniainen.fi

Markus Ahlfors samhällslära, grupphandledare 20A
Marc Blumenthal modersmålsinriktad finska, mentor 21A
Petra Bredenberg (tjänstledig) svenska och litteratur
Katarina Brink hälsokunskap
Andreas Bäckman historia, mentor 22B
Monica Granholm fysik, grupphandledare 20B
Charlotte Heinrich spanska
Kristina Hemminki franska, A-finska (period 1-3), mentor 21B
Monica Hill engelska, grupphandledare 20C
Pia Kaijärvi gymnastik, hälsokunskap
Toni Kamppinen historia, mentor 21C
Veikko Latvakangas (tjänstledig period 1–3) A-finska
Robert Lindholm lång matematik, mentor 22F
Annika Lindroth biologi, geografi, mentor 22D
Marcus Lång psykologi, religion, mentor 21D
Brita Långström tyska, grupphandledare 20D
Henrik Nyman matematik, mentor 21E
Amanda Olander kemi
Felix Pennanen filosofi, religion, livsåskådning, mentor 21F
Sara Pollesello svenska och litteratur
Viktoria Rosenqvist lång matematik
Pamela Sandström musik, mentor 22C
Johanna Stenman bildkonst
Katariina Tammi (tjänstledig) kemi, lång matematik
Malin Teir svenska och litteratur, mentor 22A
Magnus Thorén biologi
Ida Vainio engelska, mentor 21H
Kenneth Westerlund gymnastik
Rita Westerlund kemi, lång matematik