Gymnasiet Grankulla samskolas personal i gruppfoto år 2022

Kontakt

Gymnasiet Grankulla samskola

Västra skolstigen 1-3, 02700 Grankulla

E-post

fornamn.efternamn(@)kauniainen.fi

Administration

LEDARTEAM

Harriet Lassus-Utriainen

Rektor

Harriet (Haje) Lassus-Utriainen

harriet.lassus-utriainen at kauniainen.fi
tel.050-377 0317

Antonia Lindqvist

Biträdande rektor

Antonia Lindqvist

antonia.lindqvist at kauniainen.fi
tel. 050-505 8315

Koordinator

Robert Lindholm

robert.lindholm at kauniainen.fi
tel. 040-660 3041

Skolsekreterare

Jeannette Herold

jeannette.herold at kauniainen.fi
tel. 050-336 4479

Vaktmästare

Anders Valtersson

anders.valtersson at kauniainen.fi
050-350 5311

Handledningsteamet

Handeldningsteamet i skolkorridoren: Patrick, Antonia och Boel
Antonia Lindqvist

Studiehandledare

Antonia Lindqvist

antonia.lindqvist at kauniainen.fi
050-505 8315

Studiehandledarna vägleder i studieplanering, i ämnesval, i planeringen av utförandet av studentexamen, inför fortsatta studier och framtidsplaner.

Boel BLomqvist, studiehandledare i GGs

Studiehandledare

Boel Blomqvist

boel.blomqvist at kauniainen.fi
tel. 040-512 1682

Mentor 22E.
Studiehandledarna vägleder i studieplanering, i ämnesval, i planeringen av utförandet av studentexamen, inför fortsatta studier och framtidsplaner.

Speciallärare

Patrick Stengård

patrick.stengard at kauniainen.fi
tel. 050-577 2969

 

Läs- och skrivsvårigheter, Kartläggning av behov av stöd i studierna, Ansökan om specialarrangemang inför studenten, Studieteknik, lässchema.

Studerandevård

Skolkurator

Moa Martin-Työlahti

moa.martin at kauniainen.fi
tel. 050-469 4331

Motivationsproblem, mycket olovlig frånvaro, stress, sociala problem.

Skolhälsovårdare

Mariann Olin

mariann.olin at kauniainen.fi
tel. 050- 572 2489

Skolpsykolog

Martin Westerling

tel. 050-326 8300

Depressioner, ångest, neuropsykiatriska svårigheter, stresshantering, identitet och sexualitet.

Skolpsykolog

Veronika
Wendt

Depressioner, ångest, neuropsykiatriska svårigheter, stresshantering, identitet och sexualitet.

Skolcoach

Skolcoach

Anna Nordström

tel. 040-900 6060

[email protected]

Lärare

Markus Ahlfors samhällslära, grupphandledare 20A markus.ahlfors at kauniainen.fi
Marc Blumenthal modersmålsinriktad finska, mentor 21A marc.blumenthal at kauniainen.fi
Petra Bredenberg (tjänstledig) svenska och litteratur petra.bredenberg at kauniainen.fi
Katarina Brink hälsokunskap katarina.brink at kauniainen.fi
Andreas Bäckman historia, mentor 22B andreas.backman at kauniainen.fi
Monica Granholm fysik, grupphandledare 20B monica.granholm at kauniainen.fi
Charlotte Heinrich spanska charlotte.heinrich at kauniainen.fi
Kristina Hemminki franska, A-finska (period 1-3), mentor 21B kristina.hemminki at kauniainen.fi
Monica Hill engelska, grupphandledare 20C monica.hill at kauniainen.fi
Pia Kaijärvi gymnastik, hälsokunskap pia.kaijarvi at kauniainen.fi
Toni Kamppinen historia, mentor 21C toni.kamppinen at kauniainen.fi
Veikko Latvakangas (tjänstledig period 1–3) A-finska veikko.latvakangas at kauniainen.fi
Robert Lindholm lång matematik, mentor 22F robert.lindholm at kauniainen.fi
Annika Lindroth biologi, geografi, mentor 22D annika.lindroth at kauniainen.fi
Marcus Lång psykologi, religion, mentor 21D marcus.lang at kauniainen.fi
Brita Långström tyska, grupphandledare 20D brita.langstrom at kauniainen.fi
Henrik Nyman matematik, mentor 21E henrik.nyman at kauniainen.fi
Amanda Olander kemi amanda.olander at kauniainen.fi
Felix Pennanen filosofi, religion, livsåskådning, mentor 21F felix.pennanen at kauniainen.fi
Sara Pollesello svenska och litteratur sara.pollesello at kauniainen.fi
Viktoria Rosenqvist lång matematik viktoria.rosenqvist at kauniainen.fi
Pamela Sandström musik, mentor 22C pamela.sandstrom at kauniainen.fi
Johanna Stenman bildkonst johanna.stenman at kauniainen.fi
Katariina Tammi (tjänstledig) kemi, lång matematik katariina.tammi at kauniainen.fi
Malin Teir svenska och litteratur, mentor 22A malin.teir at kauniainen.fi
Magnus Thorén biologi magnus.thoren at kauniainen.fi
Ida Vainio engelska, mentor 21H ida.vainio at kauniainen.fi
Kenneth Westerlund gymnastik kenneth.westerlund at kauniainen.fi
Rita Westerlund kemi, lång matematik