Gymnasiet Grankulla samskola

Västra skolstigen 1-3, 02700 Grankulla

E-post

fornamn.efternamn(@)kauniainen.fi

Administration

LEDARTEAM

Harriet Lassus-Utriainen

Rektor

Harriet (Haje) Lassus-Utriainen

harriet.lassus-utriainen at kauniainen.fi
tel.050-377 0317

Antonia Lindqvist

Biträdande rektor

Antonia Lindqvist

antonia.lindqvist at kauniainen.fi
tel. 050-505 8315

Koordinator

Robert Lindholm

robert.lindholm at kauniainen.fi
tel. 040-660 3041

Skolsekreterare

Karolina Stolt-Huttunen

karolina.stolt-huttunen at kauniainen.fi
tel. 050-336 4479

Vaktmästare

Anders Valtersson

anders.valtersson at kauniainen.fi
050-350 5311

Handledningsteamet

Handeldningsteamet i skolkorridoren: Patrick, Antonia och Boel
Antonia Lindqvist

Studiehandledare

Antonia Lindqvist

antonia.lindqvist at kauniainen.fi
050-505 8315

Studiehandledarna vägleder i studieplanering, i ämnesval, i planeringen av utförandet av studentexamen, inför fortsatta studier och framtidsplaner.

Boel BLomqvist, studiehandledare i GGs

Studiehandledare

Boel Blomqvist

boel.blomqvist at kauniainen.fi
tel. 040-512 1682

Mentor 22E.
Studiehandledarna vägleder i studieplanering, i ämnesval, i planeringen av utförandet av studentexamen, inför fortsatta studier och framtidsplaner.

Resurs i studiehandledning

Ulrika Nyman

Ulrika.Nyman at kauniainen.fi

Speciallärare

Patrick Stengård

patrick.stengard at kauniainen.fi
tel. 050-577 2969

Tjänstledig period 1-2

Vikarie
Carina Lindholm
carina.lindholmat kauniainen.fi

Läs- och skrivsvårigheter, Kartläggning av behov av stöd i studierna, Ansökan om specialarrangemang inför studenten, Studieteknik, lässchema.

Studerandevård

Skolkurator

Monica Martin-Työlahti

monica.martin-tyolahti at luvn.fi
tel. 050-469 4331

Motivationsproblem, mycket olovlig frånvaro, stress, sociala problem.

Skolhälsovårdare

Mariann Olin

mariann.olin at luvn.fi
tel. 050- 572 2489

Skolpsykolog

Fredrik Killi

fredrik.killi at luvn.fi
tel. 040-515 4936

Depressioner, ångest, neuropsykiatriska svårigheter, stresshantering, identitet och sexualitet.

Skolpsykolog

Veronika
Wendt

tjänstledig

Depressioner, ångest, neuropsykiatriska svårigheter, stresshantering, identitet och sexualitet.

Skolcoach

Skolcoach

Anna Nordström

tel. 040-900 6060

[email protected]

Lärare

E-post

fornamn.efternamn(@)kauniainen.fi

 (tj2 242424

Markus Ahlfors samhällslära, mentor 23A
Marc Blumenthal modersmålsinriktad finska, mentor 24A
Monica Granholm fysik, mentor 23C
Charlotte Heinrich spanska
Kristina Hemminki franska, A-finska , mentor 
Pia Kaijärvi gymnastik, hälsokunskap
Toni Kamppinen historia, mentor 24B
Veikko Latvakangas  A-finska
Robert Lindholm lång matematik, mentor 22F
Annika Lindroth (tjänstledig) biologi, geografi
Marcus Lång psykologi, religion, mentor 24C
Brita Långström tyska, grupphandledare 23E
Henrik Nyman matematik, mentor 24D
Ulrika Nyman resurs i studiehandledning, mentor 23D
Felix Pennanen filosofi, religion, livsåskådning, mentor 24E
Sara Pollesello svenska och litteratur, mentor 23F
Viktoria Rosenqvist lång matematik
Pamela Sandström  musik
Johanna Stenman bildkonst
Katariina Tammi kemi
Malin Teir svenska och litteratur, mentor 22A
Magnus Thorén biologi, geografi
Ida Vainio engelska, mentor 24F
Kenneth Westerlund gymnastik