Om skolan

Välkommen till GGs!

Här hittar du bland annat kort information om vår skolas värdegrund och vår verksamhetsidé, samarbeten och nätverk vi är med i.

FLyer med txten "Varmt välkommen till Ggs" med skolans korridor i bakgrunden.