Om skolan

Välkommen till GGs!

Här hittar du bland annat kort information om vår skolas värdegrund och vår verksamhetsidé, samarbeten och nätverk vi är med i.