Ämnen och studieavsnitt (kurser)

Läroplan

Läroplanen anger hur studierna byggs upp och bedöms. Den definierar också mål och centralt innehåll för alla ämnen och preciserar ramarna för alla studieavsnitt och kurser. De studerande som inledde sina studier hösten 2021 följer läroplanen GLP21 medan de äldre studerar enligt GLP16.

Du kan läsa och ladda ner läroplanen GLP21 här

Studieguide

Alla studieavsnitt som finns i läroplanen bjuds inte ut varje läsår. Ur studieguiden framgår utbudet för varje enskilt läsår. 

Studieguide för läsåret 2023-24

Studiebricka 

Vilka kurser eller studieavsnitt som de studerande kan välja att fylla sina perioder och positioner med framgår ur läsårets studiebricka. Med hjälp av den pusslar de studerande ihop sitt schema för hela läsåret.  

Studiebricka för läsåret 2023–24

GNet

Sedan läsåret 2013-14 är vi med i gymnasienätverket GNet. Det är den största finlandssvenska gymnasieringen i vilken femton skolor erbjuder drygt 2000 studerande en studiebricka med ca 40 distanskurser och gemensamma projekt.

I distanskurserna gör studerande uppgifter och lämnar in dem enligt lärarens direktiv. I kurserna kan också andra inslag som närstudieträffar, chatsessioner, videokonferenser o.s.v. ingå. Instruktioner och kursmaterial finns på Internet.

De kurser som erbjuds via GNet är till stor del nationella kurser som ofta lockar få deltagare i den egna skolan eller skolvisa kurser som berikar utbudet i olika ämnen. Distanskurserna avläggs i långsammare takt än normala kurser och deras slutdatum kolliderar inte med våra provveckor. GNet:s läsår är indelat i tre terminer.

Läs mer om GNet.

Du hittar det aktuella utbudet av kurser på gnetkurser.com.

Kauniaisten lukio

Kauniaisten lukios utbud är tillgängligt för våra studerande. Det går att studera parallellt vid båda skolorna i samma period eller att ta en hel utbytesperiod.

Obligatoriska och nationellt fördjupade studier motsvarar alltid varandra (undantag: andra inhemska språket) och det finska gymnasiets skolvisa utbud kompletterar vår läroplan. En kurs som ger en prestation i Kauniaisten lukio ger också en kurs hos oss. Studiehandledarna koordinerar utbyten mellan skolorna.

Läs mer om Kauniaisten lukio.