Model European Parliament i Oslo 2015

Skriven den 05 november 2015

MEP BSR – Model European Parliament Baltic Sea Region – ordnas två gånger om året och då samlas c. 100 ungdomar från olika länder och jobbar med aktuella problem under likadana förhållanden som europaparlamentet. Det finns sex olika kommittéer som jobbar med sex olika ämnen och debatterar om dem. Till slut gör varje kommitté en resolution som behandlas under ett plenum och beroende på hur den tas emot under plenum blir förslaget antingen skickat till europaparlamentet i Bryssel eller ej.

Vi fick äran att delta i MEP-sessionen i Oslo den 6-11 oktober. För att förbereda oss inför MEP uppmanades vi att studera in oss på vårt ämne och att skriva en essä baserat om det. Vi fick tips om en del webbsidor och annan information som hjälpte oss rejält. Det är viktigt att man läser in sig på ämnet i god tid och vet hur man ska agera då man kommer till MEP för då man kommer dit börjar arbetet genast på fullt ös. Sist och slutligen var det inte så mycket jobb om man verkligen är intresserad av sitt ämne, och fastän det skulle vara mycket jobb tycker vi att det var väl värt den fina erfarenheten vi fick från MEP! Dessutom får man mycket mera ut av att delta i MEP om man förberett sig ordentligt.

Under två dagar hade vi kommittémöten där det var meningen att man skulle diskutera igenom sitt eget ämne och hitta lösningar till de problem som behandlades. Vi skulle genom diskussioner förstå vad de egentliga problemen var och hur de kunde lösas. Alla kommittéer skulle skriva en mycket formell och detaljerad lista om både problemen och lösningarna och det gick mycket tid till att formulera meningarna i resolutionerna för att få dem skrivna på rätt sätt.

Under veckan fick vi också besöka till exempel stadshuset och Stortinget i Oslo. Det var en fin erfarenhet och ära att få besöka dessa platser. I byggnaderna fick vi lyssna på tal av t.ex. borgmästaren av Asker och vice ordförande i det norska parlamentet. Vi hade också tid för att se på andra sevärdheter i Oslo tillsammans med de andra delegaterna.

På sista egentliga dagen före vi reste hem hade vi ett plenum där alla kommittéer skulle presentera sina resolutioner. Vi debatterade om lösningarna och möjligtvis ändrade man på små delar i resolutionerna innan vi röstade om de skulle gå igenom.

Under veckan i Oslo bodde vi hos värdfamiljer och på kvällarna fick vi, beroende på vår familj, gå ganska fritt vart vi ville. En del av oss ville resa till Oslo för att se på sevärdheter och spendera tid med nya vänner och en del ville tillbringa tiden hemma och ha middag med familjen. Det gick lätt att åka in till Oslo centrum med metron och det var roligt att man fick röra sig så som man själv ville.

MEP Baltic Sea Region var en positiv och lärorik upplevelse i flera avseenden. Det var en unik upplevelse i sig, då programmet var väldigt avvikande från vardagen annars. Vi fick chansen att diskutera våra åsikter med nya, intressanta människor av olika ursprung och besöka flera intressanta, märkvärdiga byggnader. MEP har gett oss bl.a. många internationella kontakter, erfarenhet gällande politik och dess funktion samt förståelse för samhället och dess struktur generellt. Arbetet i kommittéerna samt plenum gav oss en inblick i vad politikernas arbete går ut på och hur debatter och argumentationer fungerar under mötena. Annat som är värt att nämna är den språkliga aspekten och engelskan, vilken var det officiella ”arbetsspråket” under veckan. Vi bekantade oss med terminologi gällande politik och lärde oss om en hel del regler gällande kommittéarbetet och plenum, t.ex. hör det till att man bör tacka presidenten/ordförande för ordet före man talar. Det var spännande att konstant tala engelska och jag lärde mig en hel del nya ord och uttryck.

Sammanfattningsvis kan man säga att det var en extremt givande och positiv upplevelse. Det var roligt och spännande, samtidigt som det var lärorikt. Arbetet vi utförde under veckan gav oss mer förståelse gällande det politiska systemet, andra människor och deras åsikter samt samarbete och hur man interagerar med andra människor. Veckan i Norge och diskussionerna gällande de olika samhälleliga problemen gav oss också ett mer omfattande perspektiv på världen och det globala samhället generellt. Allt som allt har vi fått mycket ut av hela upplevelsen och vi är väldigt glada att vi fick möjligheten att delta.

Text: Cara Feodoroff, Emma Björkqvist och Emma Stenius

Mer om Gymnasiet Grankulla samskola

Vår värdegrund, verksamhetsidé och vision

Vår värdegrund, verksamhetsidé och vision

Vår värdegrund speglas konkret i skolvardagen. Vi vill hitta glädjen i att lära sig tillsammans, och fokuserar på engagemang, nyfikenhet och kontinuerligt lärande hos personal och studerande.
Skolmiljön

Skolmiljön

Vi har en digital, kreativ, flexibel, inspirerande och trygg studiemiljö där vi skapar ett målmedvetet, konstruktivt och handledande klimat.
Engagemang och aktiviteter

Engagemang och aktiviteter

Vi uppmanar våra studerande att aktivt påverka. Studentkårens styrelse styrelse är språkrör och planerar evenemang som förgyller vardagen, tutorerna hjälper nybörjare under höstterminen.
Samarbetsprojekt och studieresor

Samarbetsprojekt och studieresor

Våra första årets studerande åker på lägerskola tillsammans med sina mentorer, tutorer, studiehandledare, speciallärare och studerandevårdspersonalen. Övriga studieresor görs bland annat Lappland och Cern i Schweiz.
Nätverk och samarbeten

Nätverk och samarbeten

Vi har ett stort samarbetsnätverk med aktörer både inom och utanför landets gränser, så som högskolor, stiftelser och andra gymnasier.
Historia

Historia

Skolan grundades år 1907 och fungerar ny som Grankullas kommunala gymnasium.
GGs deltar i Modern European Parliament (MEP)

GGs deltar i Modern European Parliament (MEP)

GGs är en av fem skolor i Finland som deltar i Modern European Parliament, ett simulerat ungdomsparlament för 15–19-åringar.