GGs i Modern European Parliament i Berlin 2022

I år skickade GGs återigen en deltagare till östersjöområdets Model European Parliament, alltså MEP. Denna gång fick jag äran att vara den här deltagaren och reste tillsammans med fyra andra gymnasiestuderande från huvudstadsregionen samt en GGS-lärare till det underbara Potsdam, en stad i Tyskland som ligger strax utanför Berlin. För dem av er som inte tidigare hört om MEP, är det ungefär exakt som det europeiska parlamentet men på betydligt mindre skala och självklart utan att det verkligen ändrar på EU lagar. Största delen av veckan arbetade man i en kommitté som behandlade ett visst tema, i mitt fall social polarisering, och försökte skriva en resolution, alltså ett dokument som presenterar problem gällande temat och lösningar till problemen. Denna resolution presenterades och debatterades om i det slutliga plenumet, där det också till slut röstades om vilka resolutioner som skulle träda i kraft. Jag kan glatt säga att vår kommitté fick vår resolution igenom och att MEP till slut var en oförglömlig upplevelse.

Under MEP lärde jag mig otroligt mycket. Vi erbjöds flera möjligheter att hålla tal, samt fick till och med själv lobba om saker. Vi hade diskussioner med lokala politiker och experter inom områdena. Allmänt fick jag öva och förbättra min debatt- och talförmåga, speciellt på engelska. Efteråt kan jag säga att min synpunkt på politiska processer ändrades fullständigt. Ändå kan jag säga att en av de viktigaste aspekten av MEP är vänskaperna och kopplingarna som uppstått under veckan. Jag fick möta andra studerande ur 12 olika länder, varav varenda en var extremt duktig och med vilka det alltid fanns ett diskussionsämne, nämligen politik och viljan att förbättra Europa. 

Slutligen ännu ett stort tack till skolan för att jag överhuvudtaget fick möjligheten att resa på MEP!

Kristian Karvonen

Mer om Gymnasiet Grankulla samskola

Vår värdegrund, verksamhetsidé och vision

Vår värdegrund, verksamhetsidé och vision

Vår värdegrund speglas konkret i skolvardagen. Vi vill hitta glädjen i att lära sig tillsammans, och fokuserar på engagemang, nyfikenhet och kontinuerligt lärande hos personal och studerande.
Skolmiljön

Skolmiljön

Vi har en digital, kreativ, flexibel, inspirerande och trygg studiemiljö där vi skapar ett målmedvetet, konstruktivt och handledande klimat.
Engagemang och aktiviteter

Engagemang och aktiviteter

Vi uppmanar våra studerande att aktivt påverka. Studentkårens styrelse styrelse är språkrör och planerar evenemang som förgyller vardagen, tutorerna hjälper nybörjare under höstterminen.
Samarbetsprojekt och studieresor

Samarbetsprojekt och studieresor

Våra första årets studerande åker på lägerskola tillsammans med sina mentorer, tutorer, studiehandledare, speciallärare och studerandevårdspersonalen. Övriga studieresor görs bland annat Lappland och Cern i Schweiz.
Nätverk och samarbeten

Nätverk och samarbeten

Vi har ett stort samarbetsnätverk med aktörer både inom och utanför landets gränser, så som högskolor, stiftelser och andra gymnasier.
Historia

Historia

Skolan grundades år 1907 och fungerar ny som Grankullas kommunala gymnasium.
GGs deltar i Modern European Parliament (MEP)

GGs deltar i Modern European Parliament (MEP)

GGs är en av fem skolor i Finland som deltar i Modern European Parliament, ett simulerat ungdomsparlament för 15–19-åringar.