• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Studieresor
  • Samarbetsprojekt

Samarbetsprojekt

MEP – Model European Parliament

Vi är en av fem finländska skolor som deltar i Modern European Parliament som är ett simulerat ungdomsparlament för studerande i åldern 15–19 år. Ungdomar från EU-länderna träffas under ca en vecka för att diskutera aktuella ekonomiska, sociala och politiska frågor. Varje delegat representerar sitt hemland i en kommitté. Målet är att få till stånd en gemensam resolution som alla kan presentera och försvara i plenum. Resolutionerna innehåller lösningar på aktuella problem och konflikter inom EU.

MEP är också ett socialt evenemang med ett intressant kultur- och fritidsprogram. Under MEP-veckan bor ungdomarna vanligtvis i en värdfamilj och blir också bekanta med många nya människor från olika länder. Till varje MEP-session sänder Finland en delegation bestående av 5–10 studerande. Möten hålls i någon europeisk storstad.

Strasbourg 2019: United in diversity
Tallinn 2018: Demokrati är allt annat än enkelt
Helsingfors 2017: En upplevelse för livet
Helsingfors 2017: Finland värd för 30 MEP-länder
Kaliningrad, Köpenhamn 2016: Frustration och förståelse i parlamentet
Riga 2016: MEP Baltic Sea Region i Riga
Berlin 2015: MEP - krävande och givande dagar
Oslo 2015: Model European Parliament i Oslo
Helsingfors 2015: MEP i Helsingfors - GGs medarrangör

mep 01
mep 02
mep 03
mep 04
mep 07
mep 06
mep 05
mep 08
mep 09

mep logo
mep baltic

Nordplus 2016-17

Vi samarbetar med två gymnasier i Lettland och Litauen och ett på Grönland kring ett projekt med namnet "Culture, identities and a colonial past". Projektet innehåller tre närträffar; en i Baltikum, en i Finland och en på Grönland. Deltagarna undersöker under besöken på vilket sätt ett tidigare moderland inverkat på den lokala kulturen, under hurdana förhållanden man i dessa länder försöker stöda eller återuppväcka den lokala kulturen och hur den lokala befolkningen förhåller sig till det gamla moderlandet. Målet är att öka förståelsen för den egna kulturen och de kulturella spänningar som kan råda som följd av historiska landägoförhållanden. Projektet riktar sig i första hand till första årets studerande och de får efter eget val kursen som en tillämpad kurs i historia eller geografi.

Kulturell identitet på Grönland
Kalla hälsningar från Sisimiut
Bilder från Grönland
Vidgade vyer och varm vänskap

nordplus 01
nordplus 02
nordplus 03
nordplus 04
nordplus 05
nordplus 06
nordplus 07
nordplus 08
nordplus 09


Erasmus+ 2016-18

Under höstterminen inleds ett nytt tvåårigt Erasmus+ projekt tillsammans med skolor från Skottland, Wales, Polen, Italien och Schweiz. Temat för projektet är minoriteter och kulturens betydelse för den egna identiteten. Målet med projektet är att de studerande skall bygga upp sin egen kulturidentitet genom att analysera den egna kulturen och genom diskussioner med andra ungdomar som också lever i en minoritetskultur. Under projektets gång utarbetas också en manual för dramaövningar som kan användas för att lära känna nya kulturer. Under det första året anordnas en träff i Grankulla och en i Polen.

Erasmus+ höll projektmöte i Wales
Nya insikter om sig själv och andra

Djupdykning i den egna kulturen och identiteten

erasmus 01
erasmus 02
erasmus 03
Projektets blogg

På gränsen 2015-16

Samarbetsprojektet handlade om journalistiskt berättande och genomfördes tillsammans med Ålands lyceum. Tolv studerande från vardera skolan jobbade med gemensamma krafter fram innehållet i tidningen På gränsen 1/2016. Under processen besökte ungdomarna varandras skolor och gjorde studiebesök till bl.a. radio X3M. Tidningen kan läsas här.

På gränsen - journalistiskt berättande
En lyckad exkursion till Åland

pa gransen 01
pa gransen 02


Comenius 2013-15

Projektet hette "Walking in each other's shoes". Vi samarbetade med 12 andra länder och jobbade med frågor som identitet, tolerans och ungdomars roll i framtidens Europa. Inom det här projektet deltog våra studerande i träffar i Tyskland, Portugal och Polen.

Comeniusträff i Polen

comenius 01
ggs 2d vit