• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Stiftelsen Grankulla samskola
  • Verksamhet och bidrag

Verksamhet och bidrag

Stiftelsen Grankulla samskola stöder verksamheten i Gymnasiet Grankulla samskola och Hagelstamska skolan. De medel som stiftelsen förvaltar är privata donationer av f.d. lärare och elever eller deras föräldrar. Personal och studerande kan ansöka om understöd för sådan verksamhet som stöder skolgången eller skolornas utveckling.

Stiftelsen stöder kontinuerligt under hela läsåret studerande som är i behov av ekonomiskt stöd för studiematerial. Ansökningsblanketten fås direkt av rektor. Våra studerande kan också ansöka om bidrag för t.ex. språkresor och utbytesår. Dessa ansökningar behandlas på stiftelsens vårmöte i mars. Ansökningsblanketten finns här och den lämnas in till skolans kansli.

Stiftelsen Grankulla samskolas kontaktuppgifter.

”Personal och studerande kan ansöka om understöd för sådan verksamhet som stöder skolgången eller skolornas utveckling.”
ggs 2d vit