• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Stiftelsen Grankulla samskola
  • Verksamhet och bidrag

Verksamhet och bidrag

Stiftelsen Grankulla samskola stöder verksamheten i Gymnasiet Grankulla samskola och Hagelstamska skolan. De medel som stiftelsen förvaltar är privata donationer av f.d. lärare och elever eller deras föräldrar. Personal och studerande kan ansöka om understöd för sådan verksamhet som stöder skolgången eller skolornas utveckling.

Understöd för läromedel och studiematerial
Stiftelsen understöder kontinuerligt under hela läsåret studerande som är i behov av ekonomiskt stöd för läromedel eller annat studiematerial. Ansökningsblanketten fås direkt av rektor. 

Understöd för annat ändamål
Våra studerande kan ansöka om understöd för olika typer av ändamål som stöder och berikar gymnasiestudierna (t.ex. språkresor och utbytesår). Dessa ansökningar behandlas på stiftelsens vårmöte i mars. Ansökningsblanketten finns här och den lämnas in till skolans kansli.

Stiftelsen Grankulla samskolas kontaktuppgifter.

”Personal och studerande kan ansöka om understöd för sådan verksamhet som stöder skolgången eller skolornas utveckling.”
ggs 2d vit