• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Skolan förr och nu
  • Historia

Historia

Gymnasiet Grankulla samskola bygger vidare på arvet av det privata läroverket Grankulla samskola. Skolan har anor som sträcker sig till 1900-talets början och fungerar numera som Grankulla stads kommunala gymnasium.

En anekdot berättar hur allting började i det nygrundade villasamhället år 1907. Fru Louise Lybeck hade nyligen flyttat till Vallmogård och kunde konstatera att samhället saknade en egen skola. Då hon påtalade bristen för Aktiebolaget Grankullas verkställande direktör Janne Thurman lär han ha svarat ”Men fru Lybeck, ni får väl grunda en skola då!”. Tillsammans med några andra driftiga damer satte fru Lybeck igång en provisorisk skolverksamhet redan samma höst. Några månader senare grundades Grankulla skolförening som den privata skolans ägare och anordnare.

Det första läsåret undervisade lärarinnan Ester Poppius elva elever i hyrda utrymmen nära tågstationen, men då elevantalet ökade snabbt lät skolföreningen bygga ett eget hus vid Stationsvägen år 1909. Samtidigt inledde Magnus Hagelstam sin 38 år långa tid som föreståndare. På hans initiativ grundades snart några internat och skolan började locka till sig barn och ungdomar från trakter där skolgång upp till studentexamen inte var en självklarhet.

Det första skolhuset är idag en del av stadens ungdomsgård. Skolan finns ändå kvar på samma tomt, men lite högre upp på berget där den med tiden fått större utrymmen. Under 1970-1980-talen byggdes skolan till flera gånger och skolgården fick sitt nuvarande utseende.”Men fru Lybeck, ni får väl grunda en skola då!”
historia
Några milstolpar 
1907 Grankulla samskola grundas.
1909
Första egna skolhuset.

Magnus Hagelstam ny rektor.
1910 Första elevhemmet öppnas.
1916 Första studenterna dimitteras.
1919 Högsta klasserna flyttar in i Villa Odenwall.
1933 Skolföreningen ombildas till Stiftelsen Grankulla samskola.
1947 Olav Panelius ny rektor.
1951 Tor Widenius ny rektor.
1968 Elevhemsverksamheten upphör.
1972 Första skolhuset blir ungdomsgård.
1974 Holger Ahlskog ny rektor.
1977 Grundskole- och gymnasiereformen genomförs. Stiftelsen Grankulla samskola överlåter det privata läroverket till Grankulla stad. Grankulla samskola ombildas till de kommunala skolorna Hagelstamska högstadiet och Gymnasiet Grankulla samskola. Stiftelsen Grankulla samskola fortsätter med uppdrag att stöda och befrämja skolornas verksamhet.

Krister Krokfors ny rektor.
2001 Lars Kajander ny rektor.
2002 Nya Paviljongen invigs.
2007 Matsalen renoveras och förstoras. 
2009 Niklas Wahlström ny rektor.
2010 Övre och nedre korridoren renoveras.
2017 Gymnastiksalen renoveras. 
2020 Harriet Lassus-Utriainen ny rektor. 

H-korridoren renoveras.

Lärare under åtta decennier

lararfoto 19521952
lararfoto 19681968
lararfoto 19731973
lararfoto 19801980
lararfoto 19971997
lararfoto 20082008
lararfoto 20152015
lararfoto 20202020

Fotokällor: Grankulla skolmuseum, Grankulla stad, Hyvän Työn Konttori, Seppäläs skolfoto, Kuvaverkko och Nordiskt skolfoto.

ggs 2d vit