• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Nätverk
  • SHE

SHE

Vi är en av två finlandssvenska skolor som deltar i nätverket SHE, Schools for Health in Europe. De närmare 500 skolor i Europa som ingår i nätverket uppmärksammar i hög grad arbetet för trivsel och välmående bland elever och personal. Arbetet är i första hand preventivt med mål att stöda framväxten av trygghet och gemenskap i skolan och välmående bland studerande. Vi har en egen plan för trivsel och välmående med direktiv för bl.a. undervisningen och bedömningen vid sidan av en beskrivning av de aktiviteter med vilka vi jobbar för ett välmående skolsamfund.

Läs mer om SHE.

she logo


”Arbetet är i första hand preventivt med mål att stöda framväxten av trygghet och gemenskap i skolan och välmående bland studerande.”
ggs 2d vit