• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Nätverk
  • Idrottsföreningar

Idrottsföreningar

Vi samarbetar med Grankulla IFK handboll, fotboll och innebandy samt med Grankulla konståkningsklubb.

Ungdomar som spelar på serienivå kan träna under skoltid. Träningarna är förlagda till randtimmar på tisdag och torsdag morgon samt fredag eftermiddag. Handbollsträningarna äger rum i bollhallen, fotbollsträningarna på konstgräsplanen och innebandyträningarna i Kasavuoris skolcentrum. Vår kursbricka läggs upp så att träningarna inte begränsar ämnes- eller kursval. För regelbundet deltagande får de studerande en tillämpad kurs i gymnastik.

Träningarna förutsätter inte medlemskap i Grankulla IFK. Ungdomar från andra föreningar är lika välkomna. För deltagande i träningarna bär Grankulla IFK upp en årlig avgift. 

traning skoltid


"Träningarna är förlagda till randtimmar på tisdag och torsdag morgon samt fredag eftermiddag.”
ggs 2d vit