• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Nätverk
  • Gymnasier i regionen

Gymnasier i regionen

Kauniaisten lukio

Kurser vid Kauniaisten lukio är tillgängliga för våra studerande. Det går att studera parallellt vid båda skolorna i samma period eller att ta en hel utbytesperiod.

Obligatoriska och nationellt fördjupade kurser motsvarar alltid varandra (undantag: andra inhemska språket) och det finska gymnasiets skolvisa kurser kompletterar vårt utbud. En kurs som ger en prestation i Kauniaisten lukio ger också en kurs hos oss. Studerande som under ett läsår avlägger minst två kurser i matematik och/eller realämnen får också en separat tillämpad kurs i finska. Vi har identiska lektionstider för positionerna 2, 4-7 och i positionerna 1 och 3 har två av tre lektioner likadana tider. Det är möjligt att gå kurser i positionerna 1 och 3 genom deltentamen. Studiehandledarna koordinerar utbyten mellan skolorna.

I undervisningen i A-finska samarbetar vi kring tandemprojektet och vi ordnar gemensamma studieresor till Kenya, Taiwan och Lappland. Elevkårsstyrelserna håller kontakt med varandra och jobbar för ett utökat samarbete mellan ungdomar i båda skolorna.

Läs mer om Kauniaisten lukio.

Svenskspråkiga gymnasier i huvudstadsregionen

Våra studerande kan utan kostnad avlägga delar av sina studier vid de andra gymnasierna. Då handlar det om en utbytesperiod per läsår i någon av skolorna Mattlidens gymnasium, Gymnasiet Lärkan, Brändö gymnasium, Tölö gymnasium, Helsinge gymnasium eller Kyrkslätts gymnasium. Skolvisa kurser som inte ingår i vår egen läroplan kan ändå räknas till godo som prestationer hos oss En förutsättning för periodutbyten är att det finns utrymme i undervisningsgrupperna. Periodutbyten koordineras av vår specialpedagog Patrick Stengård.

ggs 2d vit