• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Nätverk
  • GNet

GNet

Sedan läsåret 2013-14 är vi med i gymnasienätverket GNet. Det är den största finlandssvenska gymnasieringen i vilken tretton skolor erbjuder drygt 2000 studerande en kursbricka med ca 40 distanskurser och gemensamma projekt.

I distanskurserna gör studerande uppgifter och lämnar in dem enligt lärarens direktiv. I kurserna kan också andra inslag som närstudieträffar, chatsessioner, videokonferenser o.s.v. ingå. Instruktioner och kursmaterial finns på Internet.

De kurser som erbjuds via GNet är till stor del nationella kurser som ofta lockar få deltagare i den egna skolan eller skolvisa kurser som berikar utbudet i olika ämnen. Distanskurserna avläggs i långsammare takt än normala kurser och deras slutdatum kolliderar inte med våra provveckor. GNet:s läsår är indelat i tre terminer.

Läs mer om GNet.

gnet affisch 17
ggs 2d vit