• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Studiemiljö
  • Lärmiljöer och övriga utrymmen
studiemiljo 01

rummet

LÄRMILJÖER

För att stimulera motivation och inlärning är vår moderna studiemiljö digital, kreativ, flexibel, inspirerande och trygg. Vi skapar ett målmedvetet, konstruktivt, handledande och dialogiskt studieklimat och vi använder utforskande och kollaborativa metoder för att utveckla samarbetsfärdigheter samt kritiskt och analytiskt tänkande.

larmiljoer 01
larmiljoer 02
larmiljoer 03
larmiljoer 04
larmiljoer 05
larmiljoer 06

film2

Filmen Min skola är gjord i samarbete med Lataamo.


studiemiljo 02

film2_f

ALLMÄNNA UTRYMMEN

Under raster och håltimmar vistas ungdomarna gärna i elevcafé, AkvariRum och i elevkårsrummet i källaren. Matsalen, auditoriet i Nya Paviljongen och andra utrymmen i vår studiemiljö visas i filmen ”Min skola”.

allmanna 01
allmanna 02
allmanna 03
allmanna 04
allmanna 05
allmanna 06
allmanna 07
allmanna 08
allmanna 09
allmanna 10
Illustrationer: Linn Henrichson
ggs 2d vit