• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Mål och profil
  • Vision

Vision

Åren 2011-14 jobbade vi med framtidsstrategin "UPPVIND". Det gav oss en stark känsla av framåtanda och positiv respons uppmuntrade oss att ställa upp nya mål. 

Under åren 2014-17 fortsatte vi utveckla framtidens skola genom visionen ”MEDVIND”. Vårt skepp seglade till en ö präglad av ledorden ”humanistisk”, ”progressiv”, ”engagerad” och ”akademisk”. 

Visionen ”BRON” tar nu sikte på år 2020. Den leder oss vidare från ön till stadsdelarna Innocity, Kanhagen, Vethöjden, Framhäll och Vida Vidden på fastlandet. Bilden nedan fungerar som verktyg för reflektion kring vårt skolutvecklingsarbete.  
Vår skola fungerar som bron till den kunskap, de värderingar och de färdigheter våra studerande behöver för att framgångsrikt ta sig fram i livet och fortsatta studier. Till dessa värderingar hör ansvar för varandra och vår gemensamma värld. Vårt uppdrag är att handleda våra studerande till en bred allmänbildning och stöda deras utveckling till driftiga, innovativa och kreativa individer. Vi lägger speciell vikt vid att förse våra studerande med de studiefärdigheter som de behöver i sina högskolestudier. I vår vision liknar vi dessa mål vid stadsdelar vi vill ta dem till.

vision2020  
ggs 2d vit