• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Mål och profil
  • Vision

Vision

Åren 2011-14 jobbade vi med framtidsstrategin "UPPVIND". Det gav oss en stark känsla av framåtanda och positiv respons uppmuntrade oss att ställa upp nya mål. 

Under åren 2014-17 fortsatte vi utveckla framtidens skola genom visionen ”MEDVIND”. Vårt skepp seglade till en ö präglad av ledorden ”humanistisk”, ”progressiv”, ”engagerad” och ”akademisk”. 

Visionen ”BRON” tar nu sikte på år 2020. Den leder oss vidare från ön till stadsdelarna Innocity, Kanhagen, Vethöjden, Framhäll och Vida Vidden på fastlandet. Bilden nedan fungerar som verktyg för reflektion kring vårt skolutvecklingsarbete.  
vision2020
ggs 2d vit