• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Mål och profil
  • Rektors hälsning

Rektors hälsning

Hej!

Det är med roliga minnen jag ser tillbaka på min egen gymnasietid. Som gymnasist behandlades jag mera som vuxen än som barn och jag fick ta större ansvar för min egen skolgång. Fastän tanken på studentskrivningar gav mig lite pirr i magen såg jag fram emot att en dag bli abiturient. Hela den spännande framtiden som vuxen väntade ju strax bakom dörren!

Mycket har ändrat i gymnasieutbildningen sedan jag sedan jag påbörjade min resa mot fortsatta studier och arbetsliv. Idag, några årtionden senare och som rektor för ett gymnasium, vill jag vara med om att skapa den skola jag själv ville gå i ifall jag gavs möjligheten att bli gymnasist igen.

"En strävan att stöda varje studerande att utveckla sina bästa sidor och gå ut ur skolan med en positiv syn av sig själv och sin framtid är en av GGs' viktigaste uppgifter."
rektor halsning

Mitt idealgymnasium skulle ha ett brett kursutbud och intressanta projekt som jag kunde ta del i. I det skulle råda en god och familjär atmosfär och som studerande skulle jag erbjudas många möjligheter att vara delaktig i både verksamheten och i beslutsfattandet. Många evenemang i vilka ungdomarna får ta plats skulle vara ett vanligt inslag i vardagen. Mina lärare skulle känna mig vid namn och handleda mig mot större kunskap och kännedom om både samhället utanför, om världen och om mig själv. Det skulle vara stället där jag med vuxnas hjälp skulle utveckla allt det jag kunde vara bra på och där jag kunde hitta mig själv. Mitt idealgymnasium skulle vara en aktiv aktör i det omkringliggande samhället: samverkande med andra och ställningstagande i samhälleliga och globala frågor. Det skulle ha en humanistisk värdegrund som går igenom hela skolans verksamhet med en syn, att varje individ är värdefull, inte för vad den presterar, utan för att den är unik.

En strävan att stöda varje studerande att utveckla sina bästa sidor och gå ut ur skolan med en positiv syn av sig själv och sin framtid är en av GGs' viktigaste uppgifter. Vårt jobb med ungdomar är ett jobb för en bättre framtid. Det är få förunnat att få utföra ett så värdefullt och givande arbete. Mottot En skola – en gemenskap, Ungdomar och lärare jobbar mot samma mål står skrivet på väggen i hjärtat av vår skolbyggnad. Den utgångspunkten för vårt arbete på skolan under många år har lett till, att jag idag kan konstatera att jag leder den skola jag har som mitt eget ideal.

Hälsningar,

Niklas Wahlström
rektor (tjänstledig)

ggs 2d vit