• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Mål och profil
  • Profil

VI ÄR ALLROUND!

Vår lokala läroplan innehåller ett så brett kursutbud att vi är helt allround. Istället för att vara ett specialiseringsgymnasium som bara prioriterar vissa ämnen erbjuder vi många fördjupade kurser i alla ämnen. Det ger våra studerande möjligheter att fördjupa sig i vilka ämnen som helst.

Hos oss väljer varje studerande sin egen studieinriktning. Alla bygger själv eller tillsammans med våra handledare upp sin individuella studieprofil som består av just de ämnen och kurser som är viktiga för den egna framtiden. Det betyder att alla skapar sin egen specialisering. 

Vi profilerar oss som en akademisk förskola med betydande internationell verksamhet. Profileringen ramar in vår verksamhet och berör alla studerande. Vår skola är med andra ord ett språngbräde mot högskolestudier och en fin möjlighet att uppleva världen.

vi ar allround
"Hos oss väljer varje studerande sin egen studieinriktning."


AKADEMISK FÖRSKOLA

Vi vill ge våra studerande de bästa förutsättningarna för högskolestudier. Därför jobbar vi medvetet med att utveckla och förstärka kompetenser som kritiskt tänkande, tillämpningsförmåga, multilitteracitet, självledarskap och målinriktning. Det är viktigt att de studerande lär sig att hitta och bearbeta information samt att de utvecklar sin förmåga att analysera och se helheter. Att ta ansvar för sin egen tidsanvändning är grunden för goda resultat.

För att konkretisera framtida studier har vi t.ex. en modern läsesal och ett högskolerum med inträdesförhörslitteratur. Varje period har en akademisk vecka med särskild betoning på högskoleförberedelser och med hjälp av vår egen guide för självstudier kan studerande avlägga kurser som tentamen. Vi får regelbundet besök från högskolor, våra studerande har möjlighet att skugga universitetsstuderande och inom ämnesundervisningen gör vi studiebesök till olika högskolor. Vi utvecklar kontakten till våra alumner som hälsar på i sin gamla skola för att inspirera och ge goda råd. De högskoleförberenade inslagen är hela tiden närvarande i vår vardag.

För nybörjarna är kursen ”Studera effektivt!” startskottet för specialsatsningen. Målet är att de genast lär sig att utveckla sitt skrivande och läsande samt att de hittar sin bästa studieteknik. Om övergången från grundläggande utbildningen sker smidigt ger det framgång i gymnasiestudierna från början. På samma sätt erbjuds abiturienterna kursen ”Träna för högskolan!” som förtydligar studiesätt från den akademiska världen. En alumn fungerar som mentor och forskningsuppsatserna behandlas i seminarieform.

Syftet med profileringen ”akademisk förskola” är att förbereda skolans ungdomar både mentalt och studiemässigt för nästa steg i livet. Vi vill att våra studenter landar mjukt i högskolevärlden!

akademisk forskola
"Vi vill att våra studenter landar mjukt i högskolevärlden!"

akademisk forskola 01
akademisk forskola 02
akademisk forskola 03
akademisk forskola 04


INTERNATIONELLT & GLOBALT

Internationellt tänkande och global medvetenhet är röda trådar genom vår verksamhet och vi ger de studerande möjligheter att delta i olika studieresor. Därför är vi ungdomarnas fönster mot världen.

Vi deltar i internationella samarbetsprojekt som bl.a. har som mål att öka förståelsen för andra kulturer och väcka diskussion om mänskliga rättigheter. Hit hör t.ex. Model European Parliament och olika projekt inom Erasmus+ och Nordplus. Vi ordnar också många egna ämnesexkursioner.

Till specialiseringen hör gästföreläsningar och vardaglig verksamhet som ökar också den globala medvetenheten. Olika ämnen lyfter fram globala frågor t.ex. genom eTwinning-projekt eller genom att regelbundet uppmärksamma internationella frågor och händelser. Vi uppmuntrar våra studerande att aktivt delta i olika grupper som ger kunskap om och vilja att agera för en hållbar framtid också i det egna livet (t.ex. jämlikhetsgruppen).

Vårt breda språkutbud ger insikt i nya kulturer och möjlighet att klara sig bra på arbetsmarknaden. Samtidigt är målet också att de studerande bygger upp sin egen kulturidentitet. Förutom lång lärokurs i tyska erbjuder vi tyska, franska, ryska och spanska som korta språk både för nybörjare och för fortsättare. Vi strävar efter att ge alla studerande chansen att delta i en språk- och/eller kulturresa till ett annat land.

Läs mer om våra samarbetsprojekt och ämnesexkursioner.

internationellt globalt
"Därför är vi ungdomarnas fönster mot världen."

internationell 01
internationell 02
internationell 03
internationell 04
Illustrationer: Linn Henrichson
ggs 2d vit