• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Mål och profil
  • Mål för individens utveckling

Mål för individens utveckling

Vår bild av Vitruvius konkretiserar läroplanens ideologi och sammanfattar målet för vårt vardagliga arbete.

individens utveckling

Målet för vår verksamhet är att stöda utvecklingen till kritiskt och självständigt tänkande, ansvarstagande individer utrustade med skolans gemensamma, överenskomna värderingar, kunskap, färdigheter och kompetenser samt vilja att jobba för en hållbar framtid.

Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för inlärning och fostran samt stöda individens utveckling. Dessutom stöder vi individens beredskap inför framtiden, framväxten av intresse för vetenskap och konst samt utvecklar färdigheter för arbetslivet. Vi jobbar för att den studerande efter sin tid vid hos oss ska vara en mångsidig människa, utrustad med den vilja att arbeta för en bättre värld, den tilltro till sig själv och den ljusa syn på framtiden som krävs för ett ansvarsfullt och aktivt medborgskap.

Illustration: Linn Henrichson

ggs 2d vit