• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Elevmedverkan
  • Intressegrupper

Intressegrupper

Vi uppmanar alla studerande att aktivt komma med i att utforma och utveckla skolan. Det kan ske genom aktivitet inom elevkårens styrelse, inom jämlikhetsgruppen och inom andra grupper som med sin verksamhet sätter färg på vardagen. Våra studerande är också varmt välkomna att ta initiativ till egna grupper och kommittéer kopplade till skolans verksamhet.

Jämlikhetsgruppen

Vi har en grupp studerande och lärare som under handledning av en ansvarig lärare jobbar för jämlikhet och lika behandling av alla individer i skolan oberoende av t.ex. kön eller sexuell identitet. Gruppen erbjuder deltagarna en möjlighet att ventilera frågor om likvärdighet och en möjlighet att engagera sig i ett arbete för ett öppnare och mera jämlikt samhälle.

Jämlikhetsplan

Dramaklubben

Skolans dramagrupp träffas för att träna teater och sätta upp egna pjäser att framföras inför publik. Dramagruppen är ett utmärkt sätt att träna att stå framför publik och att utveckla sin uttrycksförmåga.


intressegrupper

Dramaklubben improviserade talangfullt
Ella satt och frös i ett badkar med en potatis? Bara sådant kan hända på en föreställning som denna, ordnad av GGs dramaklubb under ledning av Jacob Töringe. Dramaklubben har på sistone bjudit på några måttlöst underhållande ståuppföreställningar, där publiken också har fått delta exempelvis genom att dra lappar med programnummer, komma med förslag samt bidra med små föremål till “antikrundan”. Genom ren improvisation underhölls publiken som iakttog uppvisningen med breda leenden och högmälda skratt.
Läs mer
ggs 2d vit