• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Studerandemedverkan
  • Elevkåren

Elevkåren

Med skolans elevkår avses alla studerande. Elevkåren väljer årligen en styrelse bestående av 8–10 representanter för de studerande. Elevkårsstyrelsen (EKS) har som uppgift att företräda de studerande i frågor som gäller undervisning och annan verksamhet. Vi arbetar för delaktighet i verksamheten för alla parter i skolan och EKS har därför en viktig uppgift som representant för den största gruppen i skolan. 

Deltagande i EKS är ett utmärkt sätt att öva aktivt medborgarskap och stärker skolans demokratifostran. Vi välkomnar därför aktivitet och initiativ från elevkåren och uppmuntrar våra studerande att aktivt vara med i vår strävan att skapa bästa möjliga skola och arbetsplats för varje studerande och lärare.

 elevkarsstyrelsen 17Styrelse 2017
Ordförande Astrid Holmström
Vice ordförande Iia Reiju
Vice ordförande, ekonomiansvarig  Valter Mårtenson
Sekreterare, trivsel & arrangemang Linnéa Lang
Ekonomiansvarig, tutorsamarbete Mats Lehto
Informationsansvarig  Rasmus Anttila
Styrelsemedlem Eeva Hemming
Styrelsemedlem Otto Stenman
Styrelsemedlem Tomas Törn
ggs 2d vit