• GGs
  • STUDIER
  • Stöd i studierna
  • Studerandevård

Studerandevård

Studerandevården stöder och handleder enskilda studerande i deras livssituation. Stöd i form av samtal erbjuds enligt följande ansvarsfördelning.


SKOLPSYKOLOG

depressioner
ångest
neuropsykiatriska svårigheter
stresshantering
identitet och sexualitet

Moa Martin

SKOLKURATOR

motivationsproblem
mycket olovlig frånvaro
stress
sociala problem

Mariann Olin

SKOLHÄLSOVÅRDARE

hälsoproblem (trötthet, misstanke om ätstörning, sjukdomar, skador o.s.v.)
levnadsvanor (kost, motion, tobak, rusmedel, sexualitet)
ensamhet
nedstämdhet
problem hemma

Samtalen är frivilliga och de studerande bestämmer själva vad de vill prata om. Det som behandlas är konfidentiellt och studerandevårdspersonalen har tystnadsplikt. De studerande kan i de flesta ärenden bestämma själva om de vill att föräldrarna/vårdnadshavarna är införstådda med studerandevårdsärenden.

Hälsovårdaren träffar nybörjare som inte har gått i Hagelstamska skolan i samband med en hälsogranskning under första studieåret. Alla andra årets studerande kallas till en omfattande hälsogranskning (flickorna på hösten och pojkarna på våren). Hälsointyget för ungdom (= körkortsintyget) ges i samband med hälsogranskningen och pojkarnas uppbådsgranskning görs på samma gång. Abiturienterna erbjuds skolhälsovård enligt behov.

Studerandevårdens kontaktuppgifter.

ggs 2d vit