• GGs
  • STUDIER
  • Stöd i studierna
  • Ordböcker

Ordböcker

Nyttiga enspråkiga ordböcker:

Svenska: https://svenska.se/
Finska: https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/

Skolan prenumererar också på professionella elektroniska ordböcker på 25 språk på Sanakirja.fi. Dessutom ingår hjälpmedel för att översätta och kontrollera språket i en text. Ordböckerna är skapade av professionella ordboksförfattare. Använd dig av dem i skolarbeten i alla ämnen i stället för gratis sökmotorer som t.ex. Google-översättaren. Sökmotorerna som är gratis vet inte om ordet du får som resultat är rätt eller fel utan bara om de använts mycket.

Ordböckerna finns här: https://www.sanakirja.fi/

Börja med att registrera dig så här.
Instruktionerna hittar du också på video här.

ggs 2d vit