• GGs
  • STUDIER
  • Stöd i studierna
  • Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin

Alla studerande har tillgång till kunskapstjänsterna från Nationalencyklopedin NE.se.

Första gången du loggar in måste du vara ansluten till skolans trådlösa nät. I högra hörnet finns texten "Grankulla stad". För markören dit och välj "Logga in med personligt konto". Välj "Logga in med Google" och skriv in din adress @elev.grankulla.fi så får du tillgång till information som du kan lita på.

NE finns här.

ggs 2d vit