• GGs
  • STUDIER
  • Stöd i studierna
  • Dator och lösenord

Dator och lösenord


Egen dator

Alla studerande behöver ta med sig en egen dator till skolan och använda den i undervisningen för att t.ex. göra anteckningar eller söka information. Direktiv om vilka datorer som lämpar sig för s.k. Abittiprov finns på här. I skolan finns ett trådlöst nät som du kan logga in på. Kom ihåg att under lektionstid är din dator ett hjälpmedel som du använder under ansvar. Om du bloggar, läser eller använder sociala medier stör det din koncentration. Då har du inte klarat av det ansvar som du fått och därmed kan läraren förbjuda dig att använda din dator på lektionen.

Ändra datorns språk till svenska. Om du ändrar språket till svenska kommer alla program som du laddar ner också vara på svenska vilket gör det lättare för dig att följa lärarens anvisningar och skolans manualer. Vi rekommenderar att alla studerande installerar följande program på sin dator:

• LibreOffice 6 | motsvarar LibreOffice i Abitti
• Google Chrome | webbläsare som stöder Googles applikationer bäst
• GIMP | ritprogram


Google

Som ny studerande får du användarnamn och lösenord till Google Apps for Education. Med kontot når du bl.a. Gmail, Drive, Sites, Classroom och Meet. Ändra genast det givna lösenordet till något du lätt kommer ihåg. Om du glömmer lösenordet eller har frågor om Google kan Robert Lindholm eller Toni Kamppinen hjälpa dig. 


Wilma

När du tar emot din studieplats får du automatiskt användarnamn och lösenord till wilma. Skolsekreteraren Jeannette Herold hjälper dig om det uppstår några problem. 

Du kan föra över ditt schema i wilma till din kalender i Google. Gör i så fall så här: 

• öppna ditt schema i wilma 
• klicka på "Beställ" uppe till höger
• markera adressen och kopiera den
• gå in på din google kalender
• klicka på "+" bredvid "Andra kalendrar"
• välj "från webbadress"
• klistra in webbadressen
• klicka på "lägg till kalender"

ggs 2d vit