• GGs
  • STUDIER
  • Stöd i studierna
  • IT-stöd

IT-stöd

Egen dator

Alla studerande behöver ta med sig en egen dator till skolan och använda den i undervisningen för att t.ex. göra anteckningar eller söka information. Direktiv om vilka datorer som lämpar sig för s.k. Abittiprov finns på här. I skolan finns ett trådlöst nät som du kan logga in på. Kom ihåg att under lektionstid är din dator ett hjälpmedel som du använder under ansvar. Om du bloggar, läser eller använder sociala medier stör det din koncentration. Då har du inte klarat av det ansvar som du fått och därmed kan läraren förbjuda dig att använda din dator på lektionen.

Ändra datorns språk till svenska. Om du ändrar språket till svenska kommer alla program som du laddar ner också vara på svenska vilket gör det lättare för dig att följa lärarens anvisningar och skolans manualer. Vi rekommenderar att alla studerande installerar följande program på sin dator:

• LibreOffice 6 | motsvarar LibreOffice i Abitti
• Google Chrome | webbläsare som stöder Googles applikationer bäst
• GIMP | ritprogram
• Marvin sketch | för att rita molekyler


Google-konto

Som ny studerande får du användarnamn och lösenord till Google Apps for Education. Med Google-lösenordet når du bl.a. din Gmail, Drive, Sites, Classroom och Meet. Ändra genast det givna lösenorden till lösenord du kommer ihåt. Om du glömmer lösenordet eller har frågor om Google kan Robert Lindholm eller Toni Kamppinen hjälpa dig. 


NE -Natonal Encyklopedin

Alla studerande har tillgång till kunskapstjänsterna från Nationalencyklopedin, NE.se. Klicka på "Logga in med Google" och välj ditt konto på elev.grankulla. fi så är du igång och har tillgång till information som du kan lita på.

https://www.ne.se/

 

Ordböcker 

Skolan prenumererar på professionella elektroniska ordböcker på 25 språk på Sanakirja.fi. Dessutom ingår hjälpmedel för att översätta och kontrollera språket i en text. Ordböckerna är skapade av professionella ordboksförfattare. Använd dig av dem i skolarbeten i alla ämnen i stället för gratis sökmotorer som t.ex. Google-översättaren. Sökmotorerna som är gratis vet inte om ordet du får som resultat är rätt eller fel utan bara om de använts mycket.

Registrera dig så här:
1. Gå till adressen www.sanakirja.fi/tiimeille/avainkoodi
2. Skriv under “Sähköpostiosoite” din elev.grankulla.fi-adress. Under “avainkoodi” skriver du ggs2020. Klicka på “Tilaa kirjautumislinkki”.
3. Bekräfta registreringen genom att gå till din elev.grankulla.fi-e-post och klicka på länken du fått.
4. Slutför din registrering genom att hitta på ett lösenord. Du kan spara lösenordet på din apparat för nästa inloggning.
5. Adressen till ordbokenstjänsten är https://www.sanakirja.fi/. Du kan också spara länken på skrivbordet på din telefon. Då fungerar länken i stort sett som en app.- - - - - - -

Google-dokument

Eftersom du har ett G-Mail konto kan du också använda andra program som finns under Google. Istället för att skriva en text i t.ex. Word kan du använda Google Dokument. Fördelen är att medan du skriver sparas dokumentet automatiskt i internet ("i molnen"), så du kommer åt dokumentet var du än befinner dig så länge du har internetförbindelse. Du behöver inte flytta dina dokument med en minnessticka eller skicka dem per epost. En annan stor fördel är att vid grupparbeten kan många personer samtidigt skriva i samma dokument. Och fastän en person i gruppen är sjuk kommer ändå alla andra i gruppen åt dokumenten. Med Google kan man också göra presentationer (typ Power Point) och enkla webbsidor. Instruktioner för hur du kommer igång med Google Dokument hittar du pdf här (463 KB) .

Spara Open Office dokument på rätt sätt

Ifall du hemma arbetar med Open Office måste du spara dokumentet eller presentation på rätt sätt så att du får upp det också i skolan. Instruktioner för hur du skall göra det hittar du pdf här (120 KB) .

Chrometips

Här är några tips som vi hoppas du har nytta av då du jobbar med Chromeböckerna:

Instruktioner hur man ändrar språket till svenska i Chromeboken och i Google Drive.
Hur man delar dokument i Google Drive
En lista på många nyttiga snabbkommandon.
Instruktioner hur du skall göra om du vill öppna ett Word dokument så du kan bearbeta det som ett Google Dokument.
Instruktioner hur man inför bilder i ett Google Dokument

ggs 2d vit