• GGs
  • STUDIER
  • Stöd i studierna
  • Guide i självstudier
sjalvstudier guide

Som en del av vår satsning på att vara en ”akademisk förskola” har vi skrivit en egen guide med bl.a. råd för hur man kan effektivera sina studier. Vår guide i självstudier innehåller förutom studietekniska råd också information om motivation och inlärningsstilar. Alla studerande får ett eget exemplar.

ggs 2d vit