• GGs
  • STUDIER
  • Slutprov
  • Muntliga språkprov

Muntliga språkprov

Intyg över muntliga färdigheter ges i modersmål, finska och främmande språk I samband med de muntliga språkprov som ingår i kurserna MO7, FIA/FIM7 och ENA8 utfärdas utbildningsstyrelsens intyg över muntliga färdigheter i dessa språk.

ggs 2d vit