• GGs
  • STUDIER
  • Slutprov
  • Gymnasiediplom

Gymnasiediplom

För att avlägga ett gymnasiediplom behövs minst fyra avlagda kurser inom ämnesområdet. Ibland ordnas tillfällen att avlägga diplomen i form av kurser, men i annat fall är det möjligt att avlägga dem som självständigt arbete. Uppgifter och direktiv för hur de ska utföras kommer från Utbildningsstyrelsen.

gymnasiediplomet i bildkonst
gymnasiediplomet i gymnastik
gymnasiediplomet i mediekunskap
gymnasiediplomet i teaterkonst

 

 


Läs mer i läroplanen och på utbildningsstyrelsens webbplats.
Exempel på gymnasiediplom i bildkonst finns i våra årsböcker.

ggs 2d vit