• GGs
  • STUDIER
  • Rutiner
  • Självständiga studier

Självständiga studier (Tentamen)

Ett alternativt sätt att avlägga en kurs är att göra det självständigt. Självständiga studier innefattar ändå handledning och närträffar som t.ex. hörförståelseövningar och presentationer.

Du får rätten att tentera främst av pedagogisk orsak. Du kan också få rätt att avlägga en kurs självständigt av tvingande omständigheter. Sådana är t.ex. långvarig sjukdom eller att du inte genom att delta i den normala undervisningen hinner avlägga de kurser som behövs för dina studentprov. På grund av schematekniska orsaker kan du ha en kurskollision i schemat. Du kan då anhålla om rätt att delta i delar av undervisningen i båda kurserna och självständigt jobba in de lektioner du missar. Till sin omfattning motsvarar självstudier en kurs som undervisas (d.v.s. 38 timmar med därtill hörande hemuppgifter) samt slutprov.

Du kan avlägga en kurs självständigt endast en gång och ett underkänt vitsord räknas inte som prestation. Du kan skriva slutprovet bara en gång och vid underkänt vitsord får du inte rätt att ta om provet.

Om du vill avlägga en kurs självständigt bör du diskutera saken i god tid med specialpedagogen och ämnesläraren.

ggs 2d vit