• GGs
  • STUDIER
  • Rutiner
  • Omtagningsprov

Omtagningsprov

Efter varje period ordnas ett omtagningsprov som hålls kvällstid kl. 16.00–20.00. Du kan delta i högst två prov vid samma tillfälle. Om du deltar i ett prov har du tre timmar tid att skriva provet medan du har rätt till fyra timmar om du skriver två prov.

Rätt att delta

underkänd kurs (4)
Om du blivit underkänd i en kurs kan du anmäla dig till vilket omtagningsprov som helst under läsåret eller det första tillfället följande läsår. Anmälningar till kurser som gått föregående läsår görs direkt till kansliet. Ett underkänt prov kan tas om endast en gång.

prestation saknas (P)
Om du varit sjuk i samband med kursprov eller av annan orsak bedömts med P måste du åtgärda ditt P vid det första omtagningsprovet efter berörda period. Endast om du har fler än två P:n kan du skjuta upp ett kursprov till nästa omtagningsprov.

godkända kurser
Godkända kursvitsord kan du höja vid två tillfällen under läsåret. Det sker vid omtagningsprovet efter perioderna 2 och 5 (abiturienterna även efter period 3). Du kan endast höja kurser du avlagt under pågående läsår.

Tillfällen

måndag 25.10.2021 kl. 16-20
måndag 20.12.2021 kl. 16-20
måndag 7.3.2022 kl. 16-20
måndag 2.5.2022 kl. 16-20
onsdag 8.6.2022 kl. 16-20

Anmälan

Anmälningar till underkända kurser eller kurser bedömda med P görs i Wilma under fliken kursbricka. Välj ”ändra dina val” och gå till omtagningsprov. Klicka sedan på den kurs och grupp (t.ex. BI 2.4) du deltagit i. När kursen ändrat färg är du anmäld. Du kan anmäla dig fr.o.m. varje provveckas början.

Wilma tar emot anmälningar t.o.m.:

onsdag 20.10 kl. 23.59
onsdag 15.12 kl. 23.59
onsdag 2.3 kl. 23.59
onsdag 27.4 kl. 23.59
måndag 6.6 kl. 23.59

Annullering av anmälan

Du kan annullera en redan gjord anmälan till omtagningsprovet ända fram tills att anmälningstiden går ut. Därefter flyttas anmälningen automatiskt över till skolans administrationsprogram och din anmälan kan inte tas tillbaka. Anmäl dig alltså endast till de prov du verkligen hinner läsa till!

Höja vitsordet i godkänd kurs

Du kan anhålla om att försöka höja vitsord i godkända kurser vid två omtagningstillfällen per läsår (december och juni). För att höja ett godkänt vitsord krävs diskussion med och tillstånd av ämnesläraren. Du fyller i en särskild blankett som finns här. Ämnesläraren måste skriva under din anhållan innan du lämnar den till skolsekreteraren. Om du inte lyckas höja kursvitsordet förblir det gamla gällande. Du kan bara anhålla om att försöka höja godkända kurser från pågående läsår. 

ggs 2d vit