Engagemang och aktiviteter

Studerandekåren och SKS

Alla studerande i skolan är med i Studerandekåren vid GGs, och den väljer en styrelse som jobbar tillsammans med sina handledande lärare. SKS möts regelbundet, diskuterar och tar ställning till aktuella frågor och planerar olika evenemang som förgyller vår vardag samt deltar i vissa lärarmöten. SKS fungerar som hela studerandekårens språkrör, så det går bra att vända sig till någon av styrelsemedlemmarna ifall du har önskemål om något.

SKS styrelse.

Tutorer

Tutorerna välkomnar våra nya studerande och de finns som stöd och hjälp för nybörjarna under hela höstterminen. De är bl.a. med under några mentorsträffar och under lägerskolan. Du kan vända dig till dem i frågor om skolans rutiner, studier eller för att ta initiativ till evenemang som stödjer vår inkluderande gemenskap

Aktiviteter

Vi uppmanar våra studerande att aktivt delta i hur skolan utformas och utvecklas. Det kan ske genom aktivitet inom studerandekårens styrelse, inom jämlikhetsgruppen och inom andra grupper som med sin verksamhet sätter färg på vardagen. Du är också varmt välkommen att ta initiativ till egna grupper och kommittéer kopplade till skolans verksamhet.

Vi har en grupp studerande och lärare som jobbar för jämlikhet och likabehandling av alla individer i skolan oberoende av t.ex. kön eller sexuell identitet. Gruppen erbjuder deltagarna en möjlighet att ventilera frågor om likvärdighet och en möjlighet att engagera sig i ett arbete för ett öppnare och mera jämlikt samhälle.

Samarbetsprojekt och studieresor

Lägerskola för nybörjare 

Våra första årets studerande åker på lägerskola tillsammans med sina mentorer, tutorer, studiehandledare, speciallärare och studerandevårdspersonalen. Programmet består bl.a. av “lära känna varandra”aktiviteter ocholika samarbetsövningar.

Lappland

En grupp studerande åker till Äkäslompolo för att lära sig mera om friluftsliv i praktiken. Deltagarna får bl.a. pröva på vandring, cykling och paddling i fjällen.

Forskarskolan

Vi är med i samarbete för unga forskare från fyra skolor i Finland, Sverige, Estland och Lettland. Studerandena gör forskningsprojekt och fördjupar sig i akademiska arbetsmetoder. 

Studieresa till Cern 

Kursen 2000-talets fysik behandlar antimateria, standardmodellen och de senaste rönen inom kvantfysik. Den innehåller en studieresa till Schweiz där studerandena bekantar sig med aktuell forskning i det sameuropeiska partikellaboratoriet CERN. 

Studieresa till Amsterdam  

Bildkonstkursen Bilder och kulturer att göra en studieresa till Amsterdam för att bekanta sig med konst, arkitektur, kultur och historia.

Studieresa till Polen

Under vissa år gör kursen TS4 en studieresa till Krakow och Auschwitz, för att på ort och ställe lära sig mera om folkmord, rasism, nationalism och brott mot mänskliga rättigheter.

MEP

Vi är en av fem finländska skolor som deltar i Modern European Parliament som är ett simulerat ungdomsparlament för studerande i åldern 15–19 år. Ungdomar från EU-länderna träffas under ca en vecka för att diskutera aktuella ekonomiska, sociala och politiska frågor. Till varje MEP-session sänder Finland en delegation bestående av 5–10 studerande. Möten hålls i någon europeisk storstad.

Studiebesök samt besök till olika högskolor, universitet, organisationer, muséer, teatrar etc. inom landet genomförs i olika kurser/studieavsnitt under läsåret.

Berättelser från några tidigare MEP-samarbeten hittar du här.