• GGs
  • STUDIER
  • Ämnen och kurser
  • Läroplan

Läroplan

 

En ny läroplan för gymnasiet togs i bruk så att de som inledde sina studier hösten 2016 var de första som studerade enligt den. GLP16 styr i större utsträckning än tidigare verksamheten mot kollaborativt arbete i klassrummen. Skolan har som uppgift att utveckla bl.a. ungdomarnas digitala, sociala och kulturella kompetens. Verksamhetskulturen formas genom allas delaktighet vad gäller mål, strukturer och innehåll. Dessutom fungerar lärarna allt mer som handledare. Särskild betoning ligger på att de studerande ställer upp egna mål och på lärarnas formativa respons.

Vår bild av Vitruvius konkretiserar läroplanens ideologi och sammanfattar målet för vårt vardagliga arbete.

pdf Hela läroplanen finns här. (3.58 MB)

laroplan 2016

ggs 2d vit