• GGs
  • STUDIER
  • Ämnen och kurser
  • Kurslitteratur

Kurslitteratur 2019-20

Om inget förlag anges är förlaget Schildts & Söderströms

Modersmål

MO 1-11 Studentprov    S&S Digitalt

Finska A

FINA 1 Ovi auki 1 Brännström m.fl.  
FINA 2 Ovi auki 2 Brännström m.fl.  
FINA 3 Ovi auki 3 Brännström m.fl.  
FINA 4 Ovi auki 4 Brännström m.fl.  
FINA 5 Ovi auki 5 Brännström m.fl.  
FINA 6-10 Ingen lärobok     

Modersmålsinriktad finska

 FIM 1-9 Särmä: Kielenhuolto (enbart arbetsboken) Hellström m.fl. Otava

Engelska A

ENA 1 Ingen lärobok    
ENA 2 Ingen lärobok    
ENA 3 New Profiles 3 (Swedish edition)    
ENA 4 New Profiles 4 (Swedish edition)    
ENA 5 Profiles 6 (Swedish edition) Ikonen m.fl.  
ENA 6 Profiles 6 (Swedish edition) Ikonen m.fl.  
ENA 7 Profiles 7 (Swedish edition) Ikonen m.fl.  
ENA 8 Ingen lärobok    
ENA 12 Ingen lärobok    

Tyska A

TYA 1 Genau 1    
TYA 2 Genau 2    
TYA 3 Genau 3    
TYA 4 Genau 4    
TYA 5 Genau 5    
TYA 6 Genau 6    
TYA 7 Genau 7-8, So stimmt es! (grammatikbok)    
TYA 8 Ingen lärobok    
TYA 10 Genau 7-8, So stimmt es! (grammatikbok)    

Tyska B2

TYB2 1 Magazin.de 3-5  Bär m.fl.  Otava
TYB2 2 Magazin.de 3-5  Bär m.fl.  Otava
TYB2 3 Magazin.de 3-5  Bär m.fl.   Otava
TYB2 4 Panorama Deutsch 4-6 (textbok + övningsbok)    
TYB2 5 Panorama Deutsch 4-6 (textbok + övningsbok)    
TYB2 6 Panorama Deutsch 4-6 (textbok + övningsbok)    
TYB2 7 Abi Deutsch    
TYB2 8 Abi Deutsch    

Tyska B3

TYB3 1 Magazin.de 1     
TYB3 2      
TYB3 3 Magazin.de 3-5  Bär m.fl.  Otava
TYB3 4 Magazin.de 3-5  Bär m.fl  Otava
TYB3 5 Magazin.de 3-5  Bär m.fl.   Otava
TYB3 6 Panorama Deutsch 4-6 (textbok + övningsbok)    
TYB3 7 Panorama Deutsch 4-6 (textbok + övningsbok)    
TYB3 8 Panorama Deutsch 4-6 (textbok + övningsbok)    

Franska B2

FRB2 1-2 J'aime 2, svensk version     
FRB2 3-4 J'aime 3, svensk version     
FRB2 5-6 J'aime 4, svensk version (om den kommer ut)    
FRB2 7-8 Ingen lärobok    

Franska B3

FRB3 1-2 J'aime 1, svensk version    
FRB3 3-4 J'aime 2, svensk version    
FRB3 5-6 J'aime 3, svenska version    
FRB3 7-8 J'aime 4, svensk version (om den kommer ut)    
FRB3 9-10 Ingen lärobok    

Ryska

RYB3 1-5 -    
RYB2 7-8

-

   

Spanska

SPB2 1-3 Caminando 2 (fjärde upplagan, lärobok eller digital) Kultur och Natur (Ad Libris)  
SPB2 4-5 Caminando 3 (fjärde upplagan, lärobok eller digital) Kultur och Natur (Ad Libris)  
SPB2 6-8 Caminando 4 (fjärde upplagan, lärobok eller digital) Kultur och Natur (Ad Libris)   
SPB3 1-2 Caminando 1 (fjärde upplagan, lärobok eller digital) Kultur och natur (Ad Libris)  
SPB3 3-5 Caminando 2 (fjärde upplagan, lärobok eller digital) Kultur och natur (Ad Libris)  
SPB3 6-7 Caminando 3 (fjärde upplagan, lärobok eller digital) Kultur och Natur (Ad Libris)  
SPB3 8-10 Caminando 4 (fjärde upplagan, lärobok eller digital) Kultur och Natur (Ad Libris)  

Kort matematik

MAG 1 MA1 Tal och talföljder Ekonen m.fl.  OBS! Mer info här.
MAB 2 MA2 Kort, Uttryck och ekvationer  Ekonen m.fl.  OBS! Mer info här.
MAB 3 MA3 Kort, Geometri Hassinen m.fl.  OBS! Mer info här.
MAB 4 MA4 Kort, Matematiska modeller Hassinen m.fl.  OBS! Mer info här.
MAB 5 MA5 Kort, Statistik och sannolikhet Hassinen m.fl.  
MAB 6 MA6 Kort, Ekonomisk matematik Hassinen m.fl  
MAB 7 Sigma 4, Matematisk analys Hassinen m.fl (kan köpas av förlaget eller begagnad av abina)  
MAB 8 MA8 Kort Boken utkommer först i septemebr, tills dess använder vi eget material  
MAB 9 Sigma 9, Repetition Hassinen m.fl.  

Lång matematik

MAG 1 MA1 Tal och talföljder Ekonen m.fl  OBS! Mer info här.
MAA 2  MA2 Lång Polynomfunktioner och polynomekvationer    OBS! Mer info här.
MAA 3 MA3 Lång Geometri    
MAA 4 MA4 Lång Vektorer    
MAA 5 MA5 Lång Analytisk geometri    
MAA 6 MA6 Lång Derivatan     
MAA 7  MA7 Lång Trigonometriska funktioner     
MAA 8 MA8 Lång Rot och logaritmfunktioner    
MAA 9 MA9 Lång Integralfunktioner  Utkommer i januari 2019  
MAA 10 MA10 Lång Sannolikhet och statistik  Utkommer 25.8  
MAA 11-12 Ingen lärobok    
MAA 13 Ellips 13 Kontkanen-Burman m.fl.  
MAA 14 Ingen lärobok    
MAA 15 Ingen lärobok    

 

Matematik

Läroböckerna i både kort och lång matematik ges ut av Schildts & Söderströms. Böckerna finns både som klassiska böcker och som elektroniska böcker. Till den elektroniska boken hör också extra material s.s. filmer hur man löser en del av modellexemplen, interaktiva övningar samt lösningar till bokens övningsuppgifter. Studerande kan välja mellan fyra alternativ:

1. Köper boken från en bokhandel eller direkt från förlaget.
2. Köper en sex månaders licens av den elektroniska boken.
3. Köper en 48 månaders licens av den elektroniska boken.
4. Köper både den klassiska boken samt den elektroniska.

Alternativ 2 – 4 kan endast köpas av förlaget, mer info om böckerna i kort matte hittas här och info om böckerna i lång matte hittas här. Om man klarar kursen med det första försöket klarar man sig bra med en sex månaders licens.

Biologi

BI 1 Korall - Livet och evulutionen Otava (Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen)  
BI 2 Korall 2 Ekologi och miljö Otava (Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen)  
BI 3 Korall 3 Cellen och ärftligheten Otava (Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen)  
BI 4 Meddelas senare    
BI 5 Meddelas senare    
BI 6 Ingen lärobok    
BI 10 Ingen lärobok    

Geografi

GE 1 Zenit Ge 1 - En värld i förändring Otava (Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth & Ruth)  
GE 2 Zenit 2 Den blå planeten Otava (Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth & Ruth)  
GE 3 Zenit 3 En gemensam värld Otava (Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth & Ruth)  
GE 4 Zenit 4 Geomedia Otava (Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth & Ruth)  

Kemi

KE 1 Mol 1 Turpeenoja  Otava  
KE 2 Mol 2 Turpeenoja  Otava  
KE 3 Mol 3 Turpeenoja  Otava  
KE 4 Mol 4 Turpeenoja  Otava  
KE 5 Mol 5 Turpeenoja  Otava  
KE 6 Inget tryckt läromedel       

Fysik

FY 1-3 Elektronisk bok via Tabletkoulu, kod meddelas vid kursstart    
FY 4 Kraft och rörelse Lehto et al (Schildts & Söderström)  
FY 5 Periodisk rörelse och vågor Lehto et al (schildts & Söderström)  
FY 6 Elektromagnetism Lehto et al (Schildts & Söderström)  
FY 7 Materia och strålning Lehto et al (Schildts & Söderström)  
FY 8 - 10 ingen bok    

Religion (ev-luth)

RE 1 Meddelas senare    
RE 2 Meddelas senare    

Livsåskådningskunskap

LK 1-2 Meddelas senare    

Filosofi

FI 1 Öppna Frågor 1, Introduktion till filosofiskt tänkande
Klockars m.fl.   
FI 2 Öppna Frågor 2, Etik Klockars m.fl.  

Samhällslära

SL 1 Samhället Enström m.fl.  
SL 2 Ekonomin Lindholm, Ahlfors  
SL 3 Integration - Finland, Europa och en värld i förändring Ojanen, Gripenberg m.fl.   
SL 4 Lagkunskap för gymnasiet Linnainmaa m.fl.  
SL 5 Abi Samhällslära Kohi m.fl.  
SL 6 Ekonomin Lindholm, Ahlfors  
SL 7-8 Inget tryckt läromedel    

Historia

HI 1 Civilisation  Gullberg och Lindholm  
HI 2 En värld Gullberg och Lindholm  
HI 3 Självständighet Lindholm  
HI 4 Kulturspår Aalto, Aromaa m.fl  
HI 5 Österland Lindholm  
HI 6 Inget tryckt läromedel    
HI 7 Självständighet + En värld Lindholm + Gullberg och Lindholm  
HI 8 Meddelas senare    
HI 9 Självständighet + En värld Lindholm + Gullberg och Lindholm  
HI 10 Inget tryckt läromedel    
HI 11 Inget tryckt läromedel    
HI 12 Inget tryckt läromedel    

Psykologi

PS 1 Psykisk aktivitet och lärande  Digitalt läromedel (Tabletkoulu)  
PS 2 Människans utveckling  Digitalt läromedel (Tabletkoulu) / Insikt 2, Otava  
PS 3 Meddelas senare    
PS 4 Meddelas senare    
PS 5 Meddelas senare    
PS 6 Socialpsykologi    
PS 7 Inget läromedel    

Hälsokunskap

HÄ 1 Puls 1        
eller Syke 1
Lipponen Mäkelä Sihvola
Lehtinen Lehtinen Paakkari
Otava
Edita
HÄ 2 Puls 2
eller Syke 2
Lipponen Mäkelä Sihvola
Lehtinen Lehtinen Paakkari
Otava
Edita
HÄ 3 Puls 3
eller Syke 3
Lipponen Mäkelä Sihvola
Lehtinen Lehtinen Paakkari
Otava
Edita
HÄ 4-6 Ingen lärobok    

Musik

MU 1 Coda 1: Musiken och jag
(tredje reviderade upplagan 2013)
Danielsson-Lindholm  
MU 2 Coda 2: Ett flerstämmigt Finland
(andra upplagan 2015)
Danielsson-Lindholm  

Studiehandledning

SH 1 Jag som studerande Digitalt läromedel från Tabletkoulu  
SH 2 Fortsatta studier och arbetsliv Digitalt läromedel från Tabletkoulu  
ggs 2d vit