• GGs
  • STUDIER
  • Ämnen och kurser
  • Kurslitteratur

Kurslitteratur 2021-22

Den här listan gäller för dem som studerar andra eller tredje året. Nybörjarna behöver inte skaffa kurslitteratur själva. Lärarna informerar om och delar ut böcker eller digitala koder när studieavsnitten börjar. 


Svenska och litteratur

MO 1-11 Studentprov Digitalt läromedel Schildts & Sö. 
       

Finska A

FINA 1 Ovi auki 1 Brännström m.fl. Schildts & Sö.
FINA 2 Ovi auki 2 Brännström m.fl. Schildts & Sö.
FINA 3 Ovi auki 3 Brännström m.fl. Schildts & Sö.
FINA 4 Ovi auki 4 Brännström m.fl. Schildts & Sö.
FINA 5 Ovi auki 5 Brännström m.fl. Schildts & Sö.
FINA 6-10 Ingen lärobok     
       

Modersmålsinriktad finska

 FIM 1-9 Särmä: Kielenhuolto  Hellström m.fl. Otava
       

Engelska

ENA 1 Eget material    
ENA 2 Eget material    
ENA 3 New Profiles 3  Ikonen m.fl.  (Swedish edition)  Schildts & Sö.
ENA 4 New Profiles 4  Ikonen m.fl.  (Swedish edition)  Schildts & Sö.
ENA 5 New Profiles 5  Ikonen m.fl.  (Swedish edition)  Schildts & Sö.
ENA 6 New Profiles 6 Ikonen m.fl.  (Swedish edition)  Schildts & Sö.
ENA 7 Insights course 7 Karapalo m.fl.  (Swedish edition)  Otava
ENA 8 Ingen lärobok    
ENA 10 Ingen lärobok    
       

Tyska A

TYA 1 Genau 1  (finsk bok)  SanomaPRO/WSOY
TYA 2 Genau 2  (finsk bok)  SanomaPRO/WSOY
TYA 3 Genau 3  (finsk bok)  SanomaPRO/WSOY
TYA 4 Genau 4  (finsk bok)  SanomaPRO/WSOY
TYA 5 Genau 5  (finsk bok)  SanomaPRO/WSOY
TYA 6 Genau 6  (finsk bok)  SanomaPRO/WSOY
TYA 7 Genau 7-8 (grammatikbok)  (finsk bok)  SanomaPRO/WSOY
TYA 8 Ingen lärobok    
TYA 10 Genau 7-8 (grammatikbok)  (finsk bok)  SanomaPRO/WSOY
       

Tyska B2

TYB2 1 Magazin.de 3  Bär m.fl.  Otava
TYB2 2 Magazin.de 4  Bär m.fl.  Otava
TYB2 3 Magazin.de 5  Bär m.fl.   Otava
TYB2 4 Magazin.de 6  Bär m.fl  Otava
TYB2 5 Magazin.de 7  Bär m.fl  Otava
TYB2 6 Magazin.de 8    Bär m.fl.   Otava
TYB2 7 Inget läromedel    
TYB2 8 Inget läromedel    
       

Tyska B3

TYB3 1 Magazin.de 1     Otava
TYB3 2 Magazin.de 2     Otava
TYB3 3 Magazin.de 3  Bär m.fl.  Otava
TYB3 4 Magazin.de 4  Bär m.fl  Otava
TYB3 5 Magazin.de 5  Bär m.fl.   Otava
TYB3 6 Magazin.de 6  Bär m.fl.  Otava
TYB3 7 Magazin.de 7  Bär m.fl.  Otava
TYB3 8 Magazin.de 8  Bär m.fl.    Otava
       

Franska B2

FRB2 1-2 J'aime 2   (svensk version)  Otava
FRB2 3-4 J'aime 3  (svensk version)  Otava
FRB2 5-6 J'aime 4  (svensk version)  Otava
FRB2 7-8 Ingen lärobok    
       

Franska B3

FRB3 1-2 J'aime 1  (svensk version)  Otava
FRB3 3-4 J'aime 2  (svensk version)  Otava
FRB3 5-6 J'aime 3  (svensk version)  Otava
FRB3 7-8 J'aime 4  (svensk version)  Otava
FRB3 9-10 Ingen lärobok    
       

Ryska

RYB2 -    
RYB3

-

   

Spanska

SPB2 1-3 Caminando 2 (fjärde upplagan, lärobok eller digital) Kan beställas t.ex. via Adlibris  Kultur och Natur 
SPB2 4-5 Caminando 3 (fjärde upplagan, lärobok eller digital)    Kultur och Natur
SPB2 6-8 Caminando 4 (fjärde upplagan, lärobok eller digital)    Kultur och Natur
SPB3 1-2 Caminando 1 (fjärde upplagan, lärobok eller digital)    Kultur och Natur
SPB3 3-5 Caminando 2 (fjärde upplagan, lärobok eller digital)    Kultur och Natur
SPB3 6-7 Caminando 3 (fjärde upplagan, lärobok eller digital)    Kultur och Natur
SPB3 8-10 Caminando 4 (fjärde upplagan, lärobok eller digital)    Kultur och Natur
       

Kort matematik

MAG 1 MA1 Tal och talföljder Ekonen m.fl.  OBS! Mer info här.
MAB 2 MA2 Kort, Uttryck och ekvationer  Ekonen m.fl.  OBS! Mer info här.
MAB 3 MA3 Kort, Geometri Hassinen m.fl.  OBS! Mer info här.
MAB 4 MA4 Kort, Matematiska modeller Hassinen m.fl.  OBS! Mer info här.
MAB 5 MA5 Kort, Statistik och sannolikhet Hassinen m.fl.  
MAB 6 MA6 Kort, Ekonomisk matematik Hassinen m.fl.  
MAB 7 MA7 Kort, Matematisk analys Hassinen m.fl.   
MAB 8 MA8 Kort, Statistik och sannolikhet II Hassinen m.fl.  
MAB 9 Bestäms senare    
       

Lång matematik

MAG 1 MA1 Tal och talföljder Ekonen m.fl  OBS! Mer info här.
MAA 2  MA2 Lång Polynomfunktioner och polynomekvationer Heiskanen m.fl  OBS! Mer info här.
MAA 3 MA3 Lång Geometri Heiskanen m.fl.  
MAA 4 MA4 Lång Vektorer Heiskanen m.fl.  
MAA 5 MA5 Lång Analytisk geometri Alatupa m.fl.  
MAA 6 MA6 Lång Derivatan  Heiskanen m.fl.  
MAA 7  MA7 Lång Trigonometriska funktioner  Heiskanen m.fl.  
MAA 8 MA8 Lång Rot och logaritmfunktioner Heiskanen m.fl.  
MAA 9 MA9 Lång Integralfunktioner  Heiskanen m.fl.   
MAA 10 MA10 Lång Sannolikhet och statistik  Heiskanen m.fl.  
MAA 11 MA11 Lång talteori och bevis Heiskanen m.fl.   
MAA 12 Ingen lärobok    
MAA 13 MA13 Lång Fortsättningskurs i differential- och intergralkalkyl       
MAA 14 Ingen lärobok    
MAA 15 Ingen lärobok    

 

Matematik

Läroböckerna i kort och lång matematik ges ut av Schildts & Söderströms. Böckerna finns både som klassiska böcker och som elektroniska böcker. Till den elektroniska boken hör också extra material s.s. filmer hur man löser en del av modellexemplen, interaktiva övningar samt lösningar till bokens övningsuppgifter. Studerande kan välja mellan fyra alternativ:

1. Köper boken från en bokhandel eller direkt från förlaget.
2. Köper en sex månaders licens av den elektroniska boken.
3. Köper en 48 månaders licens av den elektroniska boken.
4. Köper både den klassiska boken samt den elektroniska.

Alternativ 2 – 4 kan endast köpas av förlaget, mer info om böckerna i kort matte hittas här och info om böckerna i lång matte hittas här. Om man klarar kursen med det första försöket klarar man sig bra med en sex månaders licens.

Biologi

BI 1 Korall 1 Livet och evolutionen Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen  Otava
BI 2 Korall 2 Ekologi och miljö Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen  Otava
BI 3 Korall 3 Cellen och ärftligheten Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen  Otava
BI 4 Korall 4 Människans biologi Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen  Otava
BI 5 Korall 5 Biologins tillämpningar Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen  Otava
BI 6 Ingen lärobok    
BI 10 Ingen lärobok    
       

Geografi

GE 1 Zenit 1 En värld i förändring Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth & Ruth  Otava
GE 2 Zenit 2 Den blå planeten Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth & Ruth  Otava
GE 3 Zenit 3 En gemensam värld Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth & Ruth  Otava
GE 4 Zenit 4 Geomedia Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth & Ruth  Otava
       

Kemi

KE 1        
KE 2 Mol 2 Turpeenoja  Otava  
KE 3 Mol 3 Turpeenoja  Otava  
KE 4 Mol 4 Turpeenoja  Otava  
KE 5 Mol 5 Turpeenoja  Otava  
KE 6 Mol 6 Turpeenoja  Otava  
       

Fysik

FY 1   Digitalt läromedel (Studeo)  
FY 2   Digitalt läromedel (Studeo)  
FY 3   Digitalt läromedel (Studeo)  
FY 4 Kraft och rörelse Lehto et al   Schildts & Sö.
FY 5 Periodisk rörelse och vågor Lehto et al  Schildts & Sö.
FY 6 Elektromagnetism Lehto et al   Schildts & Sö. 
FY 7 Materia och strålning Lehto et al   Schildts & Sö. 
FY 8  Ingen lärobok    
FY 9 Ingen lärobok    
FY 10 Ingen lärobok     
       

Religion (ev-luth)

RE 1 Religionen som fenomen – i judendomens, kristendomens och islams fotspår Digitalt läromedel (Studeo)  
RE 2 Kristendomen i världen Digitalt läromedel (Studeo)  
RE 3 Religioner och religiösa rörelser i världen Digitalt läromedel (Studeo)  
RE 4 Religion i det finska samhället Digitalt läromedel (Studeo)  
       

Livsåskådningskunskap

LK 1 Meddelas senare    
LK 2 Meddelas senare    
       

Filosofi

FI 1 Introduktion i filosofiskt tänkande
Digitalt läromedel (Studeo)  
FI 2 Etik Digitalt läromedel (Studeo)  
       

Samhällslära

SL 1 Aktivt medborgarskap - Det finländska samhället Kestilä-Kekkonen m.fl.   Schildts & Sö. 
SL 2 Ekonomin Lindholm, Ahlfors  Schildts & Sö. 
SL 3 Integration - Finland, Europa och en värld i förändring Ojanen, Gripenberg m.fl.   Schildts & Sö. 
SL 4 Lag och rätt - Medborgarens lagkunskap Karppinen m.fl.  Schildts & Sö. 
SL 5 Abi Samhällslära Kohi m.fl.  Schildts & Sö. 
SL 6 Ekonomin Lindholm, Ahlfors  Schildts & Sö. 
SL 7 Inget läromedel    
SL 8 Inget läromedel    
       

Historia

HI 1 Civilisation  Gullberg och Lindholm  Schildts & Sö. 
HI 2 En värld  Gullberg och Lindholm  Schildts & Sö. 
HI 3 Självständighet (frivillig) Lindholm  Schildts & Sö.
HI 4 Kulturspår Aalto, Aromaa m.fl  Schildts & Sö. 
HI 5 Österland Lindholm  Schildts & Sö. 
HI 6 Inget tryckt läromedel    
HI 7 Självständighet + En värld Lindholm + Gullberg och Lindholm  Schildts & Sö. 
HI 8 Inget tryckt läromedel    
HI 9 Självständighet + En värld Lindholm + Gullberg och Lindholm  Schildts & Sö. 
HI 10 Inget tryckt läromedel    
HI 11 Inget tryckt läromedel    
HI 12 Inget tryckt läromedel    
       

Psykologi

PS 1 Den aktiva och lärande människan  Digitalt läromedel (Studeo)  
PS 2 Människans utveckling  Digitalt läromedel (Studeo)  
PS 3 Människan som informationsbehandlare   Digitalt läromedel (Studeo)  
PS 4 Känslor, psykiskt välbefinnande och mental hälsa  Digitalt läromedel (Studeo)  
PS 5 Människan som individ och social varelse  Digitalt läromedel (Studeo)  
PS 6 Socialpsykologi  Digitalt läromedel (Studeo)  
PS 7 Repetitionskurs i psykologi  Digitalt läromedel (Studeo)  
       

Hälsokunskap

HÄ 1 Hälsans byggstenar Digitalt läromedel (Studeo)  
HÄ 2 Människan, miljön och hälsan  Digitalt läromedel (Studeo)  
HÄ 3 Puls 3
Syke 3 (fördjupad version, finsk bok)
Lipponen Mäkelä Sihvola
Lehtinen, Lehtinen, Paakkari
Otava
Edita
HÄ 4 Ingen lärobok    
HÄ 5 Ingen lärobok    
HÄ 6 Ingen lärobok    
       

Musik

MU 1      
MU 2      
       

Studiehandledning

SH 1 Jag som studerande Digitalt läromedel (Studeo)  
SH 2 Fortsatta studier och arbetsliv Digitalt läromedel (Studeo)  
ggs 2d vit