• GGs
  • STUDIER
  • Ämnen och kurser
  • Ämnesstigar

Ämnesstigar

För att underlätta planeringen inför studentexamen har vi ämnesstigar som anger rekommenderad studiegång i varje ämne. De visar i vilken ordning det lönar sig att gå ämnets kurser och vilka kurser i andra ämnen som kompletterar kunskapen. Ämnesstigarna är gjorda så att de möjliggör vanliga kombinationer av studentexamensprov. I slutet av ämnestigen framgår om examenstillfälle rekommenderas på hösten eller på våren.

Ämnesstigarna finns i kursguiden.

IMG 9987
ggs 2d vit