• GGs
  • SÖK TILL OSS
  • Antagning 2020
  • Ta emot studieplats

Ta emot studieplats

Namnen på de antagna publiceras torsdagen den 11.6.2020 kl. 9.00. Listan finns här på vår webb och på skolans ytterdörr. Studieinfo informerar också alla sökande per mejl. Om du har blivit antagen ber vi dig göra så här: 

1. Vi önskar att du besöker skolan torsdag 11.6 eller fredag 12.6 kl. 9.00-15.00. Ta med ditt avgångsbetyg från grundskolan.

2. Om du är förhindrad kan en nära anhörig myndig person företräda dig. Skicka i så fall fullmakt och avgångbetyg med hen som företräder dig. 

3. Endast om du inte kan besöka skolan eller inte har någon som företräder dig med fullmakt önskar vi att du tar emot studieplatsen direkt på Studieinfos portal enligt de instruktioner som anges i e-posten från Studieinfo. Vi önskar ändå att du bekräftar att du tar emot din studieplats före kl. 14.00 fredag 12.6. Om du bekräftar studieplatsen via studieinfo ber vid dig också att under torsdag 11.6 eller fredag 12.6 ringa studiehandledare Antonia Lindqvist (050 505 8315) för att kontrollera om vi har frågor gällande dina kursval och för att komma överens på vilket sätt skolan kan leverera den information som är viktig att dig får redan under sommaren.

För att bäst kunna förmedla den information som nya studerande behöver för en lyckad skolstart i augusti och för att diskutera deras kursval rekommenderar vi starkt att alla antagna eller någon företrädare för dem personligen besöker skolan under nämnda dagar.
ggs 2d vit