• GGs
  • SÖK TILL OSS
  • Antagning 2022
  • Ta emot studieplats

Ta emot studieplats


Namn på de 97 antagna publiceras torsdagen den 16.6.2022 kl. 9.00. Listan finns här på vår webb. Studieinfo informerar också alla sökande per mejl. Om du har blivit antagen ber vi dig göra så här: 

Ta emot studieplatsen personligen
Du är välkommen till skolan torsdag 16.6 kl. 9-15 eller fredag 17.6 kl. 9-14 för att ta emot din studieplats. Ta med avgångsbetyget från grundläggande utbildningen. Om du är förhindrad kan en anhörig myndig person företräda dig. Skicka i så fall fullmakt och avgångbetyg med hen som företräder dig. För att på bästa sätt kunna förmedla den information som du behöver för en lyckad skolstart och för att diskutera dina ämnes- och kursval är det viktigt att du (eller någon företrädare) personligen besöker skolan.
 
Ta emot studieplatsen via Studieinfo
Om du inte kan komma till skolan och inte heller har någon som företräder dig med fullmakt kan du ta emot studieplatsen på Studieinfos portal enligt de instruktioner som anges i mejl från Studieinfo. Vi önskar ändå att du per telefon bekräftar att du tar emot din studieplats. Ring i så fall rektor Harriet Lassus-Utriainen (050-3770317) senast fredag 17.6 kl. 14. 
 
Ett allround gymnasium med stor internationell verksamhet och många högskoleförberedande inslag.
ggs 2d vit