• GGs
  • SÖK TILL OSS
  • Antagning 2020
  • Info för åk 9 och föräldrar
 
Ett allround gymnasium med stor internationell verksamhet och många högskoleförberedande inslag.

PROFIL

Vi har ett brett utbud av egna kurser. Det gör att våra studerande kan specialisera sig på vissa ämnen eller områden redan i gymnasiet. Varje studerandes studieprogram består därför av just de ämnen och kurser som är viktiga för den egna framtiden.

Vi är en ”akademisk förskola” som på varierande sätt förbereder för högskolestudier. Vi har ett brett språkutbud och en betydande internationell verksamhet. Vi samarbetar inom flera internationella projekt och är en av fem skolor i Finland som deltar i Model European Parliament. Många studieresor hör till våra kurser.

Vi visar intresse för globala frågor och engagerar oss i internationellt biståndsarbete.

Läs mer om vår profil.

GOD GEMENSKAP

Hos oss går drygt 300 ungdomar från åtta kommuner. De bor i Esbo, Ingå, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå och Vichtis. Könsfördelningen är ganska jämn.

Utvärderingar visar att det råder en god stämning och att studerande känner gemenskap med varandra över årsklasserna.

Vi uppmuntrar ungdomarna att ta plats och att ta vara sig själva. Det råder ett okomplicerat förhållande mellan studerande och lärare som bygger på ömsesidigt förtroende och respekt.

Se filmen GGs på 3 minuter.
Se filmen Min skola.
Läs mer i Vår broschyr.


ANTAGNING 2020

Vi har 97 nybörjarplatser. Elevhandledarna i högstadierna hjälper till med ansökan som lämnas in via studieinfo under perioden 18.2–10.3.2020

De senaste fem åren har medeltalsgränsen för att få en studieplats varierat mellan 7,67 och 8,69. År 2019 krävdes 8,69 för att bli antagen.

Resultatet av antagningen publiceras torsdagen den 11.6.2020.

 
INFO OCH BESÖK

Vi höll INFO för åk 9 och föräldrar onsdagen den 15.1.2020 kl. 18.30. Vår verksamhet presenterades av både ungdomar och personal.

Vi erbjuder elever i åk 9 möjlighet att följa med en vanlig skoldag. Det sker enligt överenskommelse i november-februari och ger en djupare insikt i vår vardag och konkreta upplevelser av undervisningen i gymnasiet. Anmälan går via elevhandledarna i grundläggande utbildningen eller direkt till vår studiehandledare.


TÅG OCH BUSS

Vi finns nära Grankulla järnvägsstation och flera busslinjer går förbi skolan. Reseplaneraren ger info om lättaste vägen att ta sig till oss.

Vem vet hur långt en bra skola kan ta dig?
ggs 2d vit