FEST OCH VARDAG PÅ DISTANS

När den tredje perioden började i slutet av november övergick vi till distansundervisning. Specialarrangemangen förlängdes sedan i några etapper så att de yngre studerande till slut var på distans hela perioden. Trots att skolhuset stod tomt under stora delar av perioden samlades vi ändå kring gemensamma evenemang som studentdimission och julfest.

97 LEDIGA STUDIEPLATSER

Vår broschyr och annan info för 9:or och föräldrar finns under "Sök till oss". Vi berättade mer på infokvällen som streamades direkt från skolan. Programmet kan också ses i efterskott. Vi önskar alla 9:or välkomna att bekanta sig med vårt gymnasium!  

TEAMPERIOD 2020

Näst sista dagen i årets teamperiod sätter sig teamet Dancing Divas ner och funderar över en lite annorlunda period. I teamet ingår Mathilda Nevala-Lehtonen, Jannika Renvall, Ella Paukku och Ben Helmes. 

ARBETE MED OCH FÖR ANDRA

Läsårets andra period är avslutad. Den har innehållit flera möten mellan skolan och samhället, inte minst dagsverksinsamlingen som ger möjlighet att hjälpa behövande i både Finland och Kenya och den fantastiska dagen om mänskliga rättigheter.

GRATTIS TILL STUDENTEN!

Vi har äran att dimittera en student på hösten. Stort grattis till Casper Wiedmer. Bra gjort! Lycka till i framtiden!HÄNDELSERIK FÖRSTA PERIOD!

Första perioden är avslutad och vi blickar tillbaka på händelserika veckor samtidigt som skolvardagen går vidare i period 2. Läsåret inleddes med närstudier och sällan har studerande varit så tacksamma över att få gå till skolan. Glädjen över att ses brukar vara stor efter ett sommarlov, men nu fanns det en ny känsla av uppskattning efter vårens distansstudier.  

CORONA: SPECIALARRANGEMANG

Specialarrangemangen fortsätter enligt en alterneringsmodell t.o.m. den 30.4. Hälften av de studerande har närundervisning och resten studerar på distans. Efter det återgår alla studerande till närundervisning. Här uppdaterar vi kontinuerligt vår information. 

MÖTE FÖR NYBÖRJARNAS FÖRÄLDRAR

Vi håller möte för nybörjarnas föräldrar onsdagen den 26.8.  Inbjudan har gått ut per mejl till årsklassens föräldrar. Varmt välkomna!

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR!

Varmt välkommen till ett lärorikt, inspirerande och glädjefyllt läsår! Vi inleder läsåret på torsdag 13.8 med närundervisning, med en del specialarrangemang. Här finns bildningens direktiv p.g.a. den rådande coronasituationen. Vi skickar även Wilma-meddelande till studerande och hemmen inför skolstart.  
ggs 2d vit