ÄMNESVAL FÖR NYA STUDERANDE

Ansökningstiden till andra stadiet har gått ut. Vi ber alla som har sökt till oss att ange sina preliminära ämnesval. På det sättet kan vi förbereda skolstarten för de som blir antagna. Vi tackar för det stora intresset för vårt gymnasium! Läs mer här!


Varmt    


Vi har 97 lediga studieplatser i årets antagning. Vilka som till slut får en studieplats hos oss klarnar först i juni, men för att kunna förbereda skolstarten för de som får börja hos oss i höst uppmanar vi alla sökande att ange sina preliminära ämnesval. Blanketten finns här.

Kontakta studiehandledarna Boel Blomqvist eller Antonia Lindqvist om du behöver hjälp eller undrar över något. Deras kontaktuppgifter finns här

Resultatet av årets gemensamma elevantagning till andra stadiet publiceras den 16.6.2022 kl. 9.00.

- - - - - - -

Här finns all viktig info för 9:or och föräldrar.

Här finns vår infokväll.

Här finns vår broschyr.

Här finns vår nya podd.


VarmtV


ggs 2d vit