VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 21-22!

Vi inleder läsåret 2021-22 måndagen den 16.8. Här finns info om skolstarten och de coronarestriktioner som gäller just nu. Vi önskar alla välkomna till ett spännande och lärorikt läsår!

Första skoldagen 

Vi håller gemensam inskription för hela skolan kl. 9.00. Eftersom alla tyvärr inte kan samlas i samma sal börjar dagen tillsammans med mentorerna/grupphandledarna i basgruppernas egna klassrum. Tutorerna finns på skolgården fr.o.m. kl. 8.45 för att visa nybörjarna till rätta utrymmen. Inskriptionen hålls i digital form kl. 9.00 och efter det fortsätter dagen med mentorsträff/grupphandledning. Dagen avslutas senast kl. 14.30.    


Coronarestriktioner

Vi inleder läsåret med normal närundervisning för alla studerande, men följer vissa restriktioner. Vi rekommenderar att alla studerande bär munskydd, är noggranna med sin handhygien och i mån av möjlighet håller distans till varandra. Lunchpausen delas i tre separata  matturer så att alla äter årsklassvis. 


Parkering

På grund av ungdomsgårdens renovering är parkeringsplatsen mellan huvudbyggnaden och Nya Paviljongen inte i användning just nu. Vi hänvisar istället till skolans övre parkering med infart via Östra skolstigen och till stadens allmänna parkeringsplatser.


Vi önskar alla studerande - både nybörjare och äldre - varmt välkomna till det nya läsåret!
ggs 2d vit