VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR!

Varmt välkommen till ett lärorikt, inspirerande och glädjefyllt läsår! Vi inleder läsåret på torsdag 13.8 med närundervisning, med en del specialarrangemang. Här finns bildningens direktiv p.g.a. den rådande coronasituationen. Vi skickar även Wilma-meddelande till studerande och hemmen inför skolstart.  

Vi inleder läsåret med närundervisning, men med olika tider p.g.a. den rådande coronasituationen. Första årets studerande börjar med inskription i Paviljongen kl. 9, andra årets studerande kl. 9.45 och abiturienterna kl. 10.15. Efter inskriptionen samlas alla i sina egna basgrupper och har GHT med grupphandledarna.

Lunchtiderna är också annorlunda (åtminstone en tid framöver). Överlag ber vi er dessutom alla att hålla avstånd, tvätta och desinficera händerna, hosta i armvecket och stanna hemma ifall ni är sjuka, eller ifall ni hör till någon riskgrupp. Vi skickar närmare information till våra studerande om olika specialarrangemang och annat som berör vardagen.

Alla bekanta lärare och en del nya ser fram emot att jobba tillsammans med er. Det här läsåret har vi bl.a. ny rektor Harriet ”Haje” Lassus-Utriainen, ny studiehandledare Pia Winell och två nya lärare Ida Vainio (engelska) och Heidi Strengell (modersmål).

- - - - - - - 

Här bildningens allmänna brev till hemmen: 

Bästa vårdnadshavare,

Välkomna till läsåret 2020-2021!

Skolan börjar nästa vecka enligt planerna och som närundervisning. I ordnandet av undervisningen har skolorna beaktat anvisningarna som Institutet för hälsa och välfärd, Utbildningsstyrelsen samt undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat.

Anvisningarna medför bl.a. att undervisningsgrupperna hålls åtskilda under skoldagen i mån av möjlighet, att skolmåltiderna ordnas i omgångar och att goda hygienrutiner samt trygga avstånd upprätthålls. Skolorna informerar närmare gällande de specifika dagsrutinerna i den egna skolan.

Vi ber alla vårdnadshavare informera sina barn om vikten av att följa skolans instruktioner och påminna om regelbunden handtvätt under dagen. Fortfarande under hösten undviker vi närvaro av utomstående på skolans område. Skolorna informerar vårdnadshavarna hur möjliga besök till skolan kan ordnas.

Ifall ert barn uppvisar symptom på luftvägsinfektion får hen inte komma till skolan förrän en eventuell coronavirussmitta har uteslutits genom test. Den som har blivit smittad med coronavirus bör vara borta i minst 14 dygn från det att symptomen började och vara symptomfri i minst två dygn innan hen återvänder till skolan.

Skolorna förbereder också avvikande undervisningsarrangemang ifall epidemiläget förändras och skolan helt eller delvis måste stängas. Ifall en sådan situation uppstår informeras hemmen.

Institutet för hälsa och välfärd har aktuell information om coronasituationen i Finland, samt instruktioner gällande goda hygienrutiner (https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv). Stadens hemsida publicerar även aktuell information om coronasituationen i Grankulla (https://www.kauniainen.fi/sv).

Bildningen önskar alla en fin skolstart!

Heidi Backman 
bildningsdirektör

Maria Ekman-Ekebom
undervisningschef
ggs 2d vit